EMNER

EBH tabte på parkerede aktier

Tilbagekøbsgaranti udstedt af direktionen gav milliontab.

Der går endnu en rum tid inden der kommer en afgørelse på, hvem der har handlet ulovligt eller erstatningspligtigt i forbindelse med det største erhvervskrak i Nordjylland. Arkivfoto: Grete Dahl

Der går endnu en rum tid inden der kommer en afgørelse på, hvem der har handlet ulovligt eller erstatningspligtigt i forbindelse med det største erhvervskrak i Nordjylland. Arkivfoto: Grete Dahl

EBH Bank har tabt mellem ni og 60 millioner kroner på, at administrerende direktør Finn Strier Poulsen og underdirektør Finn Jensen i september 2007 personligt sørgede for, at ebh-fonden fik solgt aktier i ejendomsselskabet Vestio til en række investorer. Der var nemlig ikke tale om nogen normal aktiehandel. Det viser dokumenter, som NORDJYSKE ligger inde med. For at få salget af aktierne i Vestio til at glide ned lovede Finn Strier Poulsen og Finn Jensen på vegne af ebh bank at låne investorer penge til at købe aktier for. Stod med hele risikoen Oven på kreditterne garanterede Finn Strier Poulsen og Finn Jensen også mundtligt investorerne, at de kunne sælge deres aktier i Vestio tilbage til ebh bank til den samme pris, som de havde købt dem for. På den måde bar ebh bank hele risikoen ved aktiekøbet for investorerne, der hverken skulle have penge op af lommen eller løbe nogen risiko for at tabe penge på, at aktierne blev mindre værd. Det står ikke helt klart, hvad årsagen til ebh-direktørernes ivrighed var, men ebh-koncernen havde udsigt til et formidlingshonorar på 23 millioner kroner fra ebh-fonden, hvis det lykkedes at sælge aktierne. Tab på ni mio. kr. Da ebh bank i efteråret 2008 generelt hævede sine renter, påberåbte investorerne i Vestio sig ebh banks garanti for at købe deres aktier tilbage til den pris, de havde givet i 2007. I november 2008 krakkede ebh bank, og den statslige afviklingsbank, EBH Bank, overtog Vestio-aktionærernes krav. I april 2010 købte EBH Bank Vestio-aktierne tilbage til den samme pris, i alt 50 millioner kroner, som investorerne havde givet. Det gav EBH Bank et tab på godt ni millioner kroner, da banken samtidig afskrev renterne på kassekreditterne. Større tab I et internt notat til bestyrelsen i EBH Bank fra maj 2010 vurderer revisor, at EBH Banks aktier i Vestio er blevet godt 10 millioner kroner mindre værd. Derfor opgjorde EBH Bank i maj 2010 tabet på Vestio til i alt knap 20 millioner svarende til de tabte renter plus værdiforringelsen på aktierne. Men den dårlige udvikling på ejendomsmarkedet kan i værste fald betyde, at aktierne i Vestio bliver værdiløse. I den situation vil EBH Banks tab løbe op i 60 millioner kroner. Foreløbig retter staten et erstatningskrav på 20 millioner kroner mod Finn Strier Poulsen i Vestio-sagen.