Edb-udstyr til lokalhistorisk arkiv

Stort rykind, da Lokalhistorisk Selskab holdt 25 år’s reception

HIRTSHALS:Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals Kommune markerede sit 25 års jubilæum med en reception i arkivet på Pilevænget 4, og tilstrømningen af gratulanter oversteg alle forventninger. Omkring 70 mennesker mødte op, så alle siddepladser var hurtigt besat, og det blev nødvendigt også at tage ståpladser i brug. Men det bidrog blot til at forhøje den hyggelige stemning ved sammenkomsten. Nestor blandt gæsterne var 97-årige Karl Jensen, Uggerby, der i tidens løb har forfattet flere artikler til årbøgerne. Formanden for Lokalhistorisk Selskab, Erik Borup Madsen, noterede i sin velkomst, at bestyrelsen er lidt usædvanlig ved at tælle hele 18 medlemmer. Så mange blev det fra starten fundet nødvendigt, for at man kunne besætte de fem faste udvalg, der står for selskabets mange aktiviteter. En særlig lykønskning rettede formanden til forhenv. overlæge Knud Tophøj, der som initiativtager til selskabets stiftelse også kunne fejre 25 års jubilæum. Formanden for børne- og kulturudvalget, Ole Albæk (UP), talte på kommunens vegne og fremhævede selskabets indsats for at fremdrage de historiske rødder, som måske kan bidrage til, at det er lettere at pejle sig ind i fremtiden, Han konstaterede, at målet, at samle og formidle en viden om lokalsamfundets historie, indtil videre er lykkedes med held. I kraft af dette virke har selskabet været i stand til at give Hirtshals en bevidsthed om lokalsamfundets fortid, som også har sat sig spor i forhold til byens lille museum. Auktionsmester Knud Damgaard talte på vegne af Spar Nord Fonden og karakteriserede selskabet som en betydningsfuld kulturinstitution i lokalområdet. I arbejdet med historien udnytter selskabet også moderne teknologi, f.eks. i form af computerregistrering af samlingerne.Men det kan være svært at følge med udviklingen på det felt, og selskabets ressourcer er ikke ubegrænsede. Derfor var Spar Nord Fonden glad ved at kunne yde en lille hjælp til anskaffelse af nyt edb-udstyr. Direktør for Spar Nord bank i Hirtshals John Christensen overrakte derefter en check på 12.000 kroner til formanden for selskabet.

Breaking
Første danske OL-guld i Tokyo
Luk