EDC: Pengeinstitutter bremser bolighandler

Det skyldes den økonomiske situation under finanskrisen, lyder svaret

Hver femte hushandel stopper her - når kunderne snakker med deres bankrådgiver.Scanpix

Hver femte hushandel stopper her - når kunderne snakker med deres bankrådgiver.Scanpix

NORDJYLLAND:Hver femte bolighandel går i vasken, fordi banker og realkreditinstitutter er blevet alt for forsigtige med at låne penge ud. Det mener mæglerkæden EDC, mens bankerne selv peger på, at øgede lånekrav hænger sammen med den ændrede økonomiske situation i samfundet. - Det er uomtvisteligt, at vi siger nej til handler, som vi tidligere ville have sagt ja til. Så på den måde kan man godt sige, at det er os, der bremser. Men det skyldes jo, at hele den økonomiske situation er ændret, siger administrerende direktør Jens Ole Jensen fra Nordjyske Bank i Frederikshavn. Lånevillighed mangler EDCs opgørelse bygger på en rundspørge til kædens egne mæglere. De har svaret, at 24 procent af alle bolighandler øst for Storebælt forhindres af bankernes manglende lyst til at låne penge ud. Vest for Storebælt er det 20 procent af alle handler, der må opgives af samme grund. Rundspørgen viser i øvrigt, at bankerne over en bred kam har hævet kravet til køberens rådighedsbeløb med 23 procent siden sommeren 2008. - Undersøgelsen demonstrerer tydeligt, at den manglende lånevillighed er en del af forklaringen på det stillestående boligmarked, siger EDC’s kommunikationschef Jan Nordmann. - Der er interesserede købere i markedet, men de kan pludselig ikke få lov at låne og opgiver derfor. Hertil kommer alle de mennesker, som vi slet ikke ser i mæglerbutikkerne, fordi banken på forhånd har afvist at ville finansiere et boligkøb, siger Jan Nordmann. Presser priserne I praksis betyder de hævede krav til rådighedsbeløb, at boligkøberne bliver nødt til at efterspørge billigere ejendomme. end det var nødvendigt for bare nogle måneder siden. - På denne måde er bankernes kreditpolitik med til at presse boligpriserne ned. Samtidig bliver flere boligejere og bankkunder teknisk insolvente og kan ende med at skulle sælge med tab. Så spørgsmålet er, om det ikke i sidste ende kan falde tilbage på bankerne selv, siger Jan Nordmann. Administrerende direktør Jens Ole Jensen fra Nordjyske Bank giver EDC ret i, at bankernes risikovillighed er reduceret, men han peger på, at det netop skyldes finanskrisen og dens følger: - Tingene har ændret sig, og det er vigtigt, at vores kunder ikke sætter sig for hårdt, ellers gør vi dem bare en bjørnetjeneste. Man kan vel sige det på den måde, at kravene til kundernes økonomi nu blot ligger på det niveau, som det hele tiden burde have ligget på. - I øvrigt er det ikke bare os, der er blevet mere forsigtige. Det er kunderne også selv. De disponerer mere forsigtigt, nu da eksempelvis risikoen for ledighed er øget, nævner Jens Ole Jensen. Anderledes på Mors Tilsyneladende er situationen lidt anderledes i en anden del af den nordjyske region, nemlig på Mors, hvor ordførende direktør Jørn Balch fra Morsø Sparekasse ikke kan genkende EDCs billede: - Vi har ikke oplevet et stort skift i den måde, vi betragter bolighandler på. Det er i så fald kun marginalt. Vi siger ikke nej til ret mange flere end for to år siden. Men selvfølgelig findes der mennesker med dårlig økonomi, som ikke kan købe et hus. - Ellers er det sådan, at nok er folks bolig blevet mindre værd, men det er de huse, som de skal købe, jo også. Desuden er det helt generelt sådan i Nordjylland, at boligudgiften er en mindre del af husstandens samlede økonomi end det gælder eksempelvis på Sjælland, nævner Jørn Balch.