Edith Mørup takker af

Sundhedskoordinatorer i alle tre byer i storkommune

Edith og Olaj Mørup siger farvel til Skagen og søger nye udfordringer i Kolding. arkivfoto: kim dahl hansen

Edith og Olaj Mørup siger farvel til Skagen og søger nye udfordringer i Kolding. arkivfoto: kim dahl hansen

SKAGEN:Skagen Kommunes mangeårige sundhedskoordinator Edith Mørup bliver ikke en medspiller i sundhedsarbejdet i den nye storkommune. Hun har opsagt sin stilling, solgt huset og flytter sammen med ægtemanden, Olaj Mørup, til Kolding til juli. Edith Mørup begrunder sin beslutning med et ønske om at forlade arbejdet på et tidspunkt, hvor hun føler, at en god opgave er afsluttet. Arbejde på tværs I Skagen har Edith Mørup fået vide rammer til at definere sit arbejde og hendes indgangsvinkler og kontaktpersoner har været mange. I en ny struktur i en ny kommune vil rammerne måske være mere snævre. - Jeg har jo været vant til at arbejde meget på tværs, med forskellige faggrupper, foreninger og erhverv. Med den nye struktur vil der ske en betydelig ændring i arbejdet. Jeg havde ønsket at få en tættere kontakt til personalet i træningscentrene. - Med den nye sundhedslov skal der skabes resultater på forebyggelsesområdet. Det er yderst relevant, men kræver at samarbejdet blandt forskellige fagpersoner skal kittes sammen. - Der kan jeg kun håbe, at sundhedskoordinatorerne kommer til at spille en stærk rolle i fremtiden, siger Edith Mørup. - Samtidig står jeg på det sted i mit liv, hvor jeg gerne vil tættere på mine børn og børnebørn og samtidig udnytte mine erfaringer i en anden kommune. Med valget af bopæl i Kolding kommer hun tættere på børnene på Sjælland - Jeg er blevet glad for at bo i Jylland, og Kolding ligger i et centralt vækstområde. Ny koordinator I disse kommunesammenlægningstider er alt usikkert, men Gitte Hundstrup kan ikke forestille sig, at hun ikke skal have en sundhedskoordinator i Skagen. Gitte Hundstrup er nuværende ældrechef i Skagen og sundhedschef i den kommende storkommune. - Sundhedskoordinatoren er jo en del af sundhedsaftalen, og derfor er jeg nødt til at spørge i amtet, men jeg regner helt sikkert med, at stillingen skal genbesættes. Af praktiske årsager kan det dog ikke nås før efter sommerferien. Gitte Hundstrup oplyser, at det er meningen at der fortsat skal være en sundhedskoordinator i de tre store byer. På nuværende tidspunkt er der ingen planer om ændringer af Sund By Butikkerne. Det er næsten ti år siden, at daværende borgmester Kurt Kirkedal Jensen underskrev sundhedsaftalen med Nordjyllands Amt. Fremover er sundhedsområdet, i Skagen blandt andet repræsenteret ved træningscentret og arbejdet i Sund By Butikken, en ren kommunal opgave. Sundhedsaftalerne er opsagt. Der er afskedsreception for Edith Mørup den 23. juni i Sund By Skagen.