Turisme

Eeg Camping i Skagen på nye hænder

Hanne Isaksen og Michael Isaksen klar til at føre campingpladsen videre

SKAGEN:Hanne Isaksen og sønnen Michael Isaksen har med virkning fra årsskiftet overtaget Eeg Camping i Skagen, og de har i den forbindelse dannet et interessentskab, så de hver ejer halvdelen af campingpladsen. Hanne Isaksen har de seneste fem sæsoner været ansat på campingpladsen, så hun har høstet en række gode erfaringer, som hun nu kan gøre brug af som ejer. Michael Isaksen har ingen erfaring med camping bortset fra tre overnatninger som gæst, men han har til gengæld de seneste seks år arbejdet som entreprenør både i Danmark og udlandet, og de nye ejere gætter da også på, at Hanne kommer til at tage sig af telefon- og kontorarbejdet, mens Michael mere vil stå for det udvendige arbejde. - Jeg har været meget glad for arbejdet på campingpladsen i de seneste år, og jeg er selvfølgelig også glad for at få Michael med familie hjem til Skagen, efter at de nu nogle år har boet på Mors, så jeg ser med glæde frem til den nye sæson, siger Hanne Isaksen. Også Michael Isaksen glæder sig til at komme til Skagen og samtidig få mere tid sammen med sin kæreste Samilla og sine to sønner på fem og otte år. Entreprenørarbejdet de seneste år har nemlig ikke levnet meget tid sammen med familien, og selv om der selvfølgelig også bliver fuld tryk på, når campingpladsen i Skagen åbner 7. maj, er familien der jo også i arbejdstiden. Lige nu handle det om at dræne, klippe træer og flise, men der er også allerede på nuværende tidspunkt mange gæster, der vil sikre sig en plads til sommer. Faktisk er der kun få ledige pladser tilbage i højsæsonen. Umiddelbart er der ikke udsigt til de store ændringer på grund af ejerskiftet. De to drenge er dog allerede kommet med flere forslag til ændringer af legepladsen, så det bliver nok noget af det første, som Michael Isaksen skal i gang med. Med Eeg Camping på nye hænder er det så også samtidig et farvel til den tidligere lejrchef, Walther Eeg, der nu har haft campingpladsen i Skagen i cirka 30 år. Walther Eeg, der er 57 år, har endnu ikke taget stilling til, hvad han skal lave i fremtiden. Lige nu handler det mest om at få indrettet det nyindkøbte hus på Odinsvej i Skagen. - Vi havde talt lidt om at stoppe de seneste par år, og nu opstod der så en god mulighed for at sælge campingpladsen. Hvis vi skal prøve noget nyt, skal det jo også være nu. Jeg tror, at det er godt med friske kræfter. Vi taler jo ikke ligefrem om en 37 timers arbejdsuge, i hele sommerperioden er det nærmest arbejde hele døgnet rundt uden fridage, siger Walther Eeg. Det var Walther Eegs forældre, der begyndte med campingpladsen helt tilbage i 1962. Siden er den blevet udvidet til omkring det dobbelte, så der nu er 18 tønder land inklusiv beplantning og 420 pladser.