Effekt af social indsats skal måles bedre

Socialminister Eva Kjer Hansens budskab på KL-møde i Aalborg

AALBORG:Kommunerne skal blive langt bedre til at måle, om afvænningstilbud til stofmisbrugere, botilbud til handicappede og andre indsatser på det sociale område fungerer godt nok. Når det nye Danmarkskort med færre og større kommuner bliver en realitet fra 2007, skal kommunerne i højere grad reflektere over, om de rent faktisk giver borgeren det bedste tilbud til den bedste pris. Anbefalingen af mere evaluring på det sociale område kom i går fra socialminister Eva Kjer Hansen (V), som i Aalborg talte på et socialt temamøde arrangeret af Kommunernes Landsforening om borgeren i centrum. - Det er mit store ønske, at vi fremover bliver meget bedre til at sikre løbende opsamling af viden og erfaringer om det sociale arbejde. Det sikrer dynamik og reflektion, så vi løbende kan foretage de nødvendige justeringer i den sociale indsats, sagde Eva Kjer Hansen. Ved at måle effekten af de forskellige tilbud kan det både sikres, at kommunerne og dermed skatteborgerne får så meget ud af ressourcerne som muligt, og samtidig sætter det fokus på retssikkerheden hos de svagest stillede borgere. - Ligesom borgeren med det brækkede ben har en forventning om at blive sat korrekt sammen på sygehuset, så skal socialt svage grupper ikke være i tvivl om, at de får kvalificererede løsninger, der nytter og vil hjælpe dem videre, sagde ministeren. Formanden for KLs social- og arbejdsmarkedsudvalg, Vagn Ry, er helt enig i, at kommunerne skal blive bedre til at evaluere indsatsen på det sociale område. - Men i kommunerne føler vi, at vi bruger tid på formkrav og bliver målt på det. Vi vil hellere måles på vores resultater end på processen, siger Vagn Ry. Med kommunalreformen får kommunerne myndighedsansvaret for hele det sociale område, og socialminister Eva Kjer Hansen understregede, at det er vigtigt, at borgeren føler sig inddraget i sagsbehandlingen og kan gennemskue serviceniveauet i kommunen. /ritzau/