Effektiv forvaltning kan koste dyrt

Hals Kommune kommer i klemme når skatteopgaven overflyttes

HALS:Midt i en tid, hvor der fra blandt andre Socialdemokraternes side stadig efterlyses meldinger fra VK-regeringen om de økonomiske konsekvenser af strukturreformen, er politikerne i Hals Kommune nu ved at få øjnene op for en del af disse økonomiske konsekvenser. Det er sket i forbindelse med den forestående overflytning af skatteopgaven fra kommunalt til statsligt regi. Svære forhandlinger Her er regeringen og KL i gang med svære forhandlinger om, hvor mange penge der i den forbindelse skal overføres fra kommunerne til staten, og det er i forlængelse af det seneste udspil fra regeringens side, at borgmester Bent Sørensen (S) i Hals Kommune nu råber vagt i gevær. Regeringens udspil er nemlig baseret på en gennemsnits-kompensation fra kommune til stat for alle landets kommuner, og for Hals Kommune - hvis skattevæsen af KL er blevet betegnet som landets mest effektive - vil det få alvorlige økonomiske konsekvenser. Beregninger i Hals Kommune viser således, at kommunen skal betale langt mere i forbindelse med opgave-overflytningen, end der p.t. reelt bruges på de skatteopgaven i kommunen. Fyringer påkrævet I en skrivelse til KL påpeger Bent Sørensen og kommunaldirektør Erik Schmidt, at den økonomiske skævvridning er så markant, at den for Hals Kommunes vedkommende vil betyde, at der skal fyres mellem otte og 10 medarbejdere andre steder i det kommunale system for at bevare balancen i den kommunale økonomi. Mens Bent Sørensen har svært ved at forstå, hvorfor Hals Kommune på dén måde skal straffes for at have et effektivt skattevæsen til fremtidig overdragelse, så frygter han også, at den omtalte skævvridning af økonomien bliver den første af mange i forbindelse med strukturreformens realisering. Overflytter besparelse - Det her er et eksempel på, hvordan staten ad omveje prøver at overføre besparelser til kommunerne, og jeg frygter nu, at det også vil ske på andre områder, siger Bent Sørensen og fortsætter: - Hele det økonomiske grundlag for struktturreformen er i fare for at blive meget skæv, og det er det her et tydeligt eksempel på. Alternativt forslag Med udsigten til det uønskede skattesmæk har Bent Sørensen og Erik Schmidt i skrivelsen til KL påpeget, at den omtalte skævvridning af kompensations-økonomien kan afbødes ved at etablere en udligningsordning kommunerne imellem - så de økonomiske konsekvenser af opgave-overflytningen implemteres over en overgangsperiode på for eksempel tre år. Bent Sørensen så dog som udgangspunkt helst, at kompensationsordningerne blev forhandlet på plads med hver enkelt kommune - så kommunerne med et effektivt skattevæsen ikke får en økonomisk straf for dette.