Effektiv indsats mod snyd

Flere medier har beskæftiget sig kritisk med kommunernes indsats for at bekæmpe snyd med sociale ydelser.

Indimellem er det nærmest blevet fremstillet, som om sagesløse borgere overvåges af kommunale kontrollanter, der ligger på lur i nærmeste ligusterhæk. Der er sat spørgsmålstegn ved borgernes retssikkerhed. Og senest har flere medier berettet om, hvordan kommunale afgørelser skulle være baseret på sharialov. Disse påstande er selvfølgelig alt sammen noget sludder. Afgørelserne træffes ud fra gældende dansk lovgivning, og når kommunerne undersøger de enkelte sager, bedriver de ikke politimæssig efterforskning. Men kommunerne har ifølge loven pligt til at holde styr på, om folk får udbetalt offentlige ydelser på et korrekt grundlag. Det vil f.eks. sige, om folk uberettiget modtager kontanthjælp, fordi de reelt har en større indkomst, end de opgiver til skattevæsenet. Nogle gange opstår der en mistanke om, at der bliver snydt. I den situation har kommunen pligt til at undersøge sagen nærmere. Der har i pressen været omtale af en enkelt sag, hvor generelle oplysninger fra en imam om familiemønstre i muslimske miljøer har indgået i sagsbehandlingen. Men det ændrer ikke ved, at alle afgørelser naturligvis træffes med hjemmel i dansk lovgivning. I praksis kan det være ganske kompliceret at afgøre, f.eks. om en person reelt er enlig forsørger. Her skal man gøre sig klart, at de kommunale medarbejdere ikke er "smagsdommere", der blander sig i andre menneskers livsstil. Deres opgave er at administrere i henhold til gældende lovgivning. Det hører med til billedet, at borgerne kan klage over kommunale afgørelser til de sociale nævn og i nogle sager også til Ankestyrelsen. Så den enkelte kommune kan ikke bare træffe vilkårlige afgørelser på et usagligt grundlag. Og det er der da heller ikke noget, der tyder på, at kommunerne gør. Jeg vil i øvrigt gerne sætte indsatsen mod socialt bedrageri lidt i perspektiv. Vi har i Danmark et velfærdssamfund, vi kan være stolte af, blandt andet fordi de bredeste skuldre bærer det tungeste læs, og vi hjælper de svageste. Socialt bedrageri er med til at undergrave vores velfærdssamfund og betyder, at der er færre penge til de borgere, der virkelig har brug for hjælp. Så jeg er stolt af, at kommunerne gør en indsats for at komme socialt bedrageri til livs.