Effektiv kontrol af lastbiler

Politi 25. februar 2011 05:00

SPILLEREGLER: Efter den seneste tids uhyggelige afsløringer i pressen står det lysende klart, at vi er nødt til at indføre en langt mere effektiv vejkontrol af lastvogne. Det er komplet uacceptabelt, når der laves bevidst svindel og bedrageri med køre-/hviletidsreglerne. Ikke mindst af hensyn til trafiksikkerheden, men også ud fra målet om lige konkurrencevilkår. Det er også uacceptabelt, når udenlandske vognmænd og chauffører "glemmer" at betale vejbenyttelsesafgift ved ankomsten til Danmark (eurovignet) eller snyder på vægten med miljøzoner og EU-reglerne for cabotagekørsel. Desuden skal køretøjernes tekniske stand være i orden. Det er vores opfattelse, at danske vognmænd og chauffører udsættes for en urimelig konkurrence, der koster markedsandele og arbejdspladser i branchen. Vi er nødt til at leve op til EU's krav om en effektiv vejkontrol som forudsætning for en fri og fair konkurrence. Derfor haster det med at få styrket vejkontrollerne for tunge køretøjer, herunder med hyppige razziaer ved alle større indfaldsveje til Danmark. Det skal rygtes ude i Europa, at vi under ingen omstændigheder accepterer snyd på vægten her i Danmark. Venstre vil ikke acceptere, at lovlydige vognmænd udkonkurreres på grund af fup og svindel. Derfor skal vi også have ryddet op i de få brodne kar i den danske vognmandsbranche, så de ikke tilraner sig fordele på kollegernes bekostning. Vi hilser det meget velkommen, at den danske transportbranche selv er gået forrest i kravet om effektiv vejkontrol. Politiet har i forvejen rigeligt at se til med bekæmpelse af kriminalitet landet over. Derfor vil vi konkret foreslå, at der under transportministeren snarest oprettes en særlig kontrolenhed med inspiration fra den velfungerende tyske BAG-model (Bundesamt für Güterverkehr). Vi forestiller os, at Trafikstyrelsen koordinerer en plan for effektive razziaer landet over ved indsættelse af slagkraftige kontrolteams bestående af kontrollanter med erfaring fra branchen. Desuden skal der i hvert kontrolteam være en politibetjent, der på anmodning fra styrelsen afgives fra den stedlige politikreds til de konkrete razziaer. Derved er det juridiske grundlag for at gennemføre egentlig politimæssig kontrol af papirer m.v. i orden. Desuden bør alle teams kunne trække på relevante timebetalte tolke, så det aldrig bliver et problem at kommunikere med chauffører fra f.eks. Østeuropa. Finansieringen af denne helt nødvendige forstærkede indsats kunne ske ved anvendelse af det merprovenu, der forventeligt kommer i kassen ved, at alle udenlandske lastvogne kommer til at betale ved kasse 1, når de vil køre på danske veje. Ganske som det sker i Tyskland. Den danske transportbranche er glædeligvis kendetegnet ved effektivitet, professionalisme og et højt fagligt niveau. Derfor står vi fortsat forholdsvis stærkt, både ude og hjemme. Vi risikerer, at denne gunstige position undergraves af systematiske og bevidste brud på de fælles EU-spilleregler eller manglende betaling for slid på danske veje. Derfor opfordrer vi regeringen til at effektivisere vejkontrollen med lastvogne så hurtigt som overhovedet muligt. Hvis tyskerne kan gøre det, så kan vi også!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...