Effektiv skoledrift giver flere timer

Klarup øger timetallet i stedet for at beskære

Klarup skole øger timetallet. Atkivfoto

Klarup skole øger timetallet. Atkivfoto

Anders Norup blev temmelig irriteret den dag. En række medier refererede tal fra Undervisningsministeriet, der viste, at danske folkeskoler barberede timer af elevernes skoleforløb - og udviklingen var endda accelereret de senere år. Hans erfaring er den modsatte. Som inspektør på Klarup Skole søsatte han i august et skema, der betød en, to eller tre ekstra lektioner om ugen for samtlige årgange fra 1. til 9. klasse. Samtidigt kan eleverne (og deres forældre) glæde sig over øget plads til holddeling. Forklaringen hedder effektive klassestørrelser, siger Louise Vistisen, formand for skolebestyrelsen: - På to årgange - de nuværende 7. og 8. klasser - har vi lagt tre klasser sammen til to. Desuden er nogle opgaver flyttet fra lærerne til ledelsen, ligesom lærerne nu fungerer som selvstyrende teams. At lægge klasser sammen giver ofte ballade, men det er gået forbavsende fredeligt for sig i Klarup: - Dels meldte vi det ud meget tidligt med en tidsplan, dels lavede vi en ønskerunde. Eleverne kunne nævne tre, de gerne ville i klasse med, og vi garanterede, at de kom sammen med mindst en af de tre, forklarer Anders Norup. Alle tre klasser blev brudt op. Dermed var der ikke tale om, at kun en enkelt klasse skulle deles. Et godt samarbejde med sognepræst Lise Lundgreen betød desuden, at der var styr på konfirmationsdatoer i god tid. Den gennemsnitlige størrelse af klasserne på skolen ligger nu på 23,1, og det tal gør mange ting muligt, mener Anders Norup: - Når den gennemsnitlige klassekvotient kommer over cirka 21, så bliver der luft til at lave for eksempel holddeling. Med 23 kan man drive en skole meget rationelt, og i den kvalitetsrapport, der lige nu er til høring, ligger vi som den tredje billigste pr. elev ud af de 56 skoler i Aalborg Kommune. Men det handler ikke først og fremmest om penge, understreger både han og skolebestyrelsesformanden. Det handler om kvalitet af undervisningen: - I ældste afdeling fra 7. til 9. klasse konkurrerer vi og andre folkeskoler med privatskolerne. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi er en skole for alle, også de dygtigste, siger Anders Norup. - De ekstra timer har givet plads til mere holddeling - for det kan godt være, at vi har klasser med 26 elever. Men der sidder jo ikke en lærer og 26 børn samlet i seks timer om dagen, langt fra. Det har vi fortalt forældrene, og det har løst op for den bekymring, der har været, supplerer Louise Vistesen. Snart kan børn, ansatte og forældre glæde sig endnu mere over Klarup Skole. En stor ombygning er godt halvvejs - til foråret erstatter en skole med masser af fleksible læringsmiljøer det nuværende byggerod. Og inspektøren får også sit eget kontor igen.