Effektiv stopper for P-problem

Plads ved Sygehus Syd blokeret

Redningsvæsen 1. marts 2003 07:00

HOBROVEJ: Aalborg Sygehus har nu sat en effektiv stopper for parkering på et område uden for afdeling B1 på Sygehus Syd, hvor der nærmest dagligt er blevet udstedt afgifter i stor stil til ulovligt parkerede biler. Som omtalt i NORDJYSKE i mandags er Tage Christensen, Brønderslev, en af de mange, der har fået en afgift på stedet, som han i avisen betegnede som en regulær parkeringsfælde. Det problematiske område ligger helt i den sydlige ende af parkeringsområdet ud til Hobrovej. Helt op til det område, hvor Medicinerhuset er ved at blive bygget, har der hidtil været et lille område med én opmalet parkeringsbås. Ved siden af har der helt naturligt været plads til yderligere tre biler, hvilket tilsyneladende har forledt mange bilister til at tro, at de måtte parkere der. Henrik Reitzel, der er leder af sygehusets bygningssektion, har nu taget konsekvensen af, at mange åbenbart har misforstået, hvad man må og ikke må på det pågældende område. - For at rydde enhver tvivl af vejen har vi nu fjernet den ene parkeringsbås, der var. Desuden har vi midlertidigt opstillet nogle blomsterkummer, så det rent fysisk er umuligt at parkere på stedet, siger Henrik Reitzel. Han oplyser, at den ene opmærkede bås formentlig i tidernes morgen var beregnet for ambulancer. Der har imidlertid ikke været nogen skiltning om det, og de private biler, der har holdt parkeret i den opmærkede bås, har heller ikke fået p-afgifter. De hvide striber er nu fjernet, og som nævnt er der opstillet blomsterkummer på hele området. - Pladsen ved siden af parkeringsbåsen er faktisk en brandvej ind til sygehuset, så jeg vil tro, at blomsterkummerne vil blive erstattet med et brandvejsskilt, siger Henrik Reitzel. Beredskabschef Jørgen Pedersen, Beredskabscenter Aalborg, siger, at en brandvej naturligvis skal være farbar for brandkøretøjerne, og at løsningen derfor uden tvivl vil blive skiltning, som om ikke umuliggør parkering rent fysisk, så i hvert fald gør det klart for alle, at parkering er forbudt.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...