EMNER

Effektive folk i skatteforvaltning

} PRODUKTION: Medarbejderne i Borger- og Skatteforvaltningen er effektive. De har i perioden fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005 fundet ekstra 9,1 millioner kroner til beskatning og fundet nedsættelse for samlet 2,4 millioner kroner. Det giver godt 1300 kroner i indkomstforhøjelser og 350 kroner i nedsættelse pr. udført arbejdstime. Opgørelsen er udarbejdet af tidligere borger- og skattechef Finn Nielsen, inden han forlod rådhuset.