EMNER

Efter politisk beslutning...

SKRALD:I dag modtog jeg et brev fra Hjørring Kommunes forvaltning for teknik og miljø. Det indledtes med ordene ¿Det er politisk besluttet....¿. Jeg blev straks grebet af stor ærefrygt. Kommunens folkevalgte udvalg for det tekniske område havde haft den godhed at beskæftige sig med forhold, der vedrørte min beskedne ejendom herude på landet. Da jeg altid har været overtydet om, at de folkevalgte varetager sager af stor visionær rækkevidde og vidtstrakt perspektiv til gavn for fællesskabet og endvidere været stærkt fortrøstningsfuld ved dannelsen af storkommunerne, idet disses tilblivelse dog måtte hidføre et større politisk potentiale end tilforn, ventede jeg, at den politiske kundgørelse måtte være præget af disse forudsætninger. Især bestyrkede det min optimisme, at man tilsyneladende ikke havde inddraget de formentlig ganske kedelige og saglige hensyn i beslutningen, som de ansatte i forvaltningen måtte kunne svække visionerne med, men foretaget en politisk beslutning. Og minsandten: Det politiske udvalg havde besluttet, hvor hyppigt jeg skal have tømt min skraldespand! Det skal fra 1. januar foregå en gang ugentligt. Nu er der bare det ved det, at jeg har været udmærket tilfreds med kun at få renovationssækken afhentet en gang hver 14. dag. Den aftale havde jeg i sin tid indgået med forvaltningen, fordi sækken som regel kun bliver halvt fyldt op på en uge og især for at undgå unødig tung trafik på min markvej. Begge dele forekom mig ressourcebesparende. Der er sikkert ingen økonomisk besparelse i det, fordi bureaukratiske regler nok forhindrer en sådan, men skulle der alligevel være det, vil jeg gerne donere besparelsen ved min nuværende ordning til enker og faderløse, til flere skoletimer og mere konfirmandundervisning. Bare jeg må beholde min 14 dages tømning. Og tak, fordi udvalget ikke overlader disse store beslutninger til folk, der er ansat til at træffe dem endsige til brugerne.