Videregående uddannelser

Efterårets lange ventetid

AALBORG: Senest 1. december får Aalborg Universitet afgørelsen fra Videnskabsministeriet: Skal Aalborg være hjemsted for landets fjerde lægeuddannelse - eller må unge med drømme om at læse medicin fortsat drage til Århus, Odense eller København. Ansøgningen fra Aalborg, et værk på et halvt hundrede sider, blev afleveret 9. juli. I den gennemgår universitets ledelse opbygningen af et kommende lægestudium og argumenterer samtidigt for, hvorfor Danmark har brug for endnu en lægeskole. Den nye uddannelse skal blandt andet afhjælpe den lægemangel, der især plager Nord- og Vestjylland, men samtidigt vil uddannelsen blive et knudepunkt for sundhedsvidenskabelig forskning. Ideen er nemlig at knytte lægestudiet sammen en lang række af universitetets eksisterende forskningsområder, blandt andet smerteforskning, sundhedsinformatik og bioteknologi. Direktør Peter Plenge, Aalborg Universitet, har tidligere vurderet, at det halve af kandidaterne vil finde arbejde i medicoindustrien. Det årlige optag af nye studerende er sat til 100 studerende, og universitetet mener at kunne være klar til 1. september 2006. Uddannelsen skal bygges op af en tre-årig bacheloruddannelse og en tre-årig kandidatuddannelse. Den praktiske undervisning skal først og fremmest foregå på Aalborg Sygehus, men også hos praktiserende læger, praktiserende speciallæger, i sundhedscentre og i patientens hjem. Det skal være muligt for studerende at skifte til et andet universitet efter bachelor, ligesom studerende med bachelor andre steder fra kan tage kandidatdelen i Aalborg. Ligesom på resten af Aalborg Universitet er det tanken at bygge undervisningen op omkring problemorienteret pædagogik. beukel