Efterårsferie

] Efterårsferien er en ren dansk tradition, som ikke kendes i andre lande. ] Ferien har sin oprindelse i det gamle, danske bondesamfund. ] Dengang havde børnene ingen egentlige ferier, for når de havde fri fra skole var de nødvendig arbejdskraft i marken. ] Efterårsferien bliver ofte kaldt "kartoffelferien,"men i virkeligheden var det mest roeoptagning, børnene skulle hjælpe med i efteråret. ] Kartoffeloptagning foregår nemlig over en så lang periode at børnene ikke havde brug for at få en afgrænset ferie til det. ] I 1903 blev der for første gang lovgivet om ferier i den form vi kender i dag. ] "I midten af oktober skal der gives en ferie bestående af en søndag og tre påfølgende sognedage," stod der i loven. Kilde:Dansk Folkemindesamling