Dronninglund

Efterårsmøde i Det Jydske Haveselsskab

DYBVAD:Dybvad-Dronninglund kredsen i Det Jydske haveselskab holder møde på sognegården i Dronninglund i aften - onsdag aften. Kaj Andersen fra Flauenskjold viser dias og fortæller om havens orkidèer,om hvordan man får dem til at gro og trives . Han rejser meget i Alperne, fotograferer og finder frø,som han sår og får til at gro i sin have og sit store drivhus. Der vises også billeder fra en af de seneste rejser. Kredsen er vært ved kaffebordet med kaffe og kage. Alle er meget velkommen- også medlemmer fra nabokredsene. Samme aften holdes kredsens generalforsamling, hvor de, der er på valg, er villige til at tage en periode mere. Foreningen vil dog gerne have nogle nye idèer, så mød frem og vær med til at præge kredsens arbejde.