Energiselskaber

Efterbetaling gav underskud

SKAGEN:En efterbetaling for varme til Skagen Forbrænding på godt 2,6 millioner kroner, og en ændring af afskrivningsperioden på motorerne på kraftvarmeværket er de to væsentligste grunde til, at Skagen Varmeværk kom ud af regnskabsåret 2006-2007 med et underskud. Regnskabet blev forelagt på generalforsamlingen i aftes, og det viser et underskud på 250.000 kroner. I 2005 - 2006 var der et overskud på 4,2 millioner kroner. Varmeværket solgte i 2006 - 2007 varme for 29,7 millioner kroner. Det kostede varmeværket 19,7 millioner kroner og producere og købe varmen. Varmeværket producerede selv 44.444 MWh. Fra Skagen Forbrænding blev købet 25.600 MWh, og Fiskernes Fiskeindustri leverede fire tusinde MWh. Det var et forholdsvis varmt år, viser opgørelsen over varmeproduktion. I 2006-07 blev brugt i alt 74.173 MWh. Året før var det 81.767 MWh. Baggrunden for, at varmeværket har ændret afskrivningsperioden på motorerne er, at man vil være forberedt på at skifte dem ud tidligere, end hidtil beregnet. Kravene til at nedbringe CO2-udledningen bliver strammere og strammere, og det kan gøre det aktuelt at skifte motorerne tidligere end ventet. Efter den gamle afskrivningsplan skulle de være afskrevet i 2018-2019. Med den nye afskrivning er de afskrevet i 2010-2011. Ændringen har øget afskrivningen med cirka 3,9 millioner kroner.