Efterfølger valgt

Øster Brønderslev Centralskole har fået ny formand. Jette Vestergaard overtager posten efter Jan Jæger, der har beklædt tillidshvervet i fem år.

Jan Jæger er gået af som formand - men han opfordrer til, at man i stedet for fire år indfører en valgperiode på to år til skolebestyrelserne. Arkivfoto

Jan Jæger er gået af som formand - men han opfordrer til, at man i stedet for fire år indfører en valgperiode på to år til skolebestyrelserne. Arkivfoto

Jan Jæger har ønsket at udtræde af bestyrelsen, idet hans yngste datter ikke længere går på skolen. Ved konstitueringen mandag aften blev det besluttet af fordele opgaverne på flere hænder, så formanden aflastes. Den nyvalgte formand skal fremover tage sig af tværgående kommunale møder, mens næstformand Merete Sand skal lave dagsorden til bestyrelsesmøderne og agere ordstyrer. Mette Jørgensen skal varetage bestyrelsens samarbejde med Søndergades Skole, hvor børnene fra Ø. Brønderslev kommer til efter 6. klasse. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Lene Klæstrup Møller, Michael Østergaard Pedersen og Maria Mølgård Hansen. Jan Jæger fortæller, at han har haft fem spændende - og travle - år som formand. Han har opfordret den nye bestyrelse til at arbejde for valgperioder på to år. I dag bliver skolebestyrelsesmedlemmerne valgt for en fire-årig periode, og Jan Jæger mener, at det afholder mange forældre fra at stille op, idet de ikke kan overskue den forholdsvis lange valgperiode. - Ved sidste valg var det mange steder en stor udfordring at få forældrene til at stille op. Og den udfordring bliver altså ikke mindre, nu hvor børnene flyttes til Søndergades Skole efter 6. klasse, siger Jan Jæger. - Fremover bliver det jo reelt kun forældre med børn i 0. til 3. klasse, der kan stille op, hvis ikke man ændre valgperiode til to år. Desuden bliver det med en fire-årige valgperiode næsten umuligt for forældrene herfra at blive valgt ind i Søndergades Skoles bestyrelse, selvom de har børn i overbygningen i tre år. Der er tre år tilbage af den nuværende valgperiode. - Og man kunne godt vælge at implementere den nye valgperiode næste år, så halvdelen af bestyrelse nyvælges. Hermed sikrer man kontinuitet. Jan jæger skal fremover hellige sig arbejdet som købmand. Han sidder i to udvalg i Sparkæden på landsplan, og er desuden aktiv lokalt i borgerforeningens og varmeværkets bestyrelse.

Forsiden