efterforskning

fakta

Retspleje 14. maj 2012 06:00

Retsplejelovens kapitel 93 c beskriver procedure og formalia, når en borger er blevet skudt af politiet. Således fremgår det af § 1020 a, at "Politiklagemyndigheden iværksætter endvidere efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt." I 2009 var det statsadvokaten i stedet for Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der erstattede det hidtidige system 1. januar 2012. Og det fremgår ligeledes af § 1020 c, at "ved behandlingen af de sager, der er nævnt i §§ 1020 og 1020 a, udøver Politiklagemyndigheden (tidl. statsadvokaten, red.) under efterforskningen de beføjelser, der ellers tilkommer politiet." Endelig beskriver Retsplejelovens § 1020 c, stk. 3, at "politiet kan på egen hånd foretage uopsættelige efterforskningsskridt. Politiet skal, snarest muligt efter at sådanne efterforskningsskridt er foretaget, underrette Politiklagemyndigheden (tidl. statsadvokaten, red.) herom." kilde: retsplejeloven

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...