Efterløn bør lægges om til ydelse til nedslidte

SENIORPOLITIK:Efterlønnen bør omlægges, så den bliver forbeholdt de mennesker, der har haft et hårdt fysisk eller psykisk arbejdsliv. Mennesker, der er – eller er i fare for at blive – nedslidte, skal fortsat kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet som 60-årige. Til gengæld skal der gøres mere for, at de raske seniorer kan blive længere tid på arbejdsmarkedet. Vi får i de kommende år brug for alle raske og ledige hænder. Herunder, at de seniorer, som kan og vil, bliver et par år ekstra på jobbet. På den baggrund er det helt forkert at fortsætte med at belønne raske og dygtige folkfor at forlade arbejdsmarkedet, når der er brug for det stik modsatte. Der er brug for mere en fleksibel og individuel seniorpolitik på arbejdsmarkedet med flere deltidsordninger og bedre uddannelsestilbud til de ældre. Af et nyt oplæg fremgår, at Det Konservative Folkeparti over en 10-15-årig periode vil omlægge efterlønnen og indføre en ny målrettet ydelse til nedslidte: Seniorydelse. Men omlæggelsen af efterløn til seniorydelse skal ske over meget lang tid. Alle over 50 år kan fortsat regne med at gå på efterløn som 60-årige, mens de 45-50-årige kan komme på efterløn som 62-årige.