Efterløn eller velfærd?

Vi står over for et valg. Der er to muligheder: Skal velfærden bevares i fremtiden, skal efterlønnen ændres drastisk.

Eller skal vi bevare efterlønnen i sin nuværende form og beskære velfærden? Jeg er ikke i tvivl. Velfærden skal bevares, og efterlønnen skal ændres. Efterlønnen blev indført for lidt over 30 år siden for at skabe plads til de unge på arbejdsmarkedet. Det blev gjort attraktivt for de ældre at trække sig tilbage. I dag står vi over for netop den omvendte situation på arbejdsmarkedet. Kun halvdelen af danskerne er i dag i beskæftigelse, og i årene fremover bliver den andel endnu lavere, hvis vi ikke er villige til at foretage ændringer. Hver gang fem personer forlader arbejdsmarkedet, er der kun fire personer, som tager over. Det er ganske enkelt ikke et regnestykke, der går op. Vi vil fremover få brug for alle arbejdsduelige - unge som ældre, hvis der skal være hænder nok til at øge væksten og bevare velfærden. Tallene viser, at langt størstedelen af efterlønnerne godt kan varetage et job - ca. 85 pct. af alle efterlønnere kommer direkte fra beskæftigelse. Nedslidte og syge skal selvfølgelig have mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet inden folkepensionsalderen. En endelig udfasning af efterlønnen løser to store udfordringer, som det danske samfund står overfor. Den vil give flere hænder på arbejdsmarkedet og vil bidrage til at sikre fornuftige offentlige finanser. I dag bruger staten 16 mia. kr. årligt på efterlønsordningen. 16 mia. kr. som svarer til udgifterne til 240.000 folkeskoleelever, 40.000 plejeboliger eller tre supersygehuse - hvert år. Danmark står over for et vigtigt valg. Vil vi bevare efterlønnen eller have varig velfærd? Det er et vigtigt valg, men ikke et svært valg.

Breaking
Så er det besluttet: Næsten alle coronarestriktioner ophæves 1. februar
Luk