Efterlønnen og Det Radikale Venstre

FORSLAG:Efterlønnen er det største sociale fremskridt på arbejdsmarkedet i mine arbejdsår. Havde jeg ikke efter godt 30 år som skraldemand kunnet forlade arbejdsmarkedet som 60-årig, havde jeg sandsynligvis været så nedslidt, at jeg ikke havde kunnet skrive de fem bøger, jeg indtil denne dag har fået på boghandlernes disk. Men nu vil Det Radikale Venstre helt afskaffe den allerede flere gange forringede efterlønsordning. Det vil være mere i overensstemmelse med Det Radikale Venstres historiske traditioner, om det i stedet kræver det ikke blot nytteløse, men det under enhver synsvinkel samfundsskadelige militæruvæsen afskaffet og dermed tilføre arbejdsmarkedet ca. en snes tusinde unge, overvejende dygtige mennesker.