Efterlønnerens frikvarter

BYLIV: Året 2002 blev det første hele år som efterlønner. Det ligger ligesom i baghovedet forud. Hvorledes klares overgangen og det efterfølgende? Den tredje alder, hvad venter forud? Det første, man må acceptere og forholde sig til, er oparbejdet stress, som skal forløses. Her er et par daglige traveture helt afgørende for at komme ned på jorden. Alle ugens dage ser nu på en måde meget ens ud. Derfor er det vigtigt at få ugen struktureret. Faste arbejdsdage med havearbejde, vinduespudsning, hjælp til hos den hjemmegående. Det er helt afgørende at få en god dialog med hjemmefronten. Lidt overraskende var det at blive iagttaget som en fremmed efter kl. 9 om formiddagen. Der går lidt tid, før begge er helt fortrolige med den nye situation i hjemmet. Hvorfor ikke, nu hvor tiden tillader det, læse den lille avis om formiddagen. Som sagt så gjort, ned til OP i Østergade og så op til en af Danmarks hyggeligste cafeer, en kop kaffe med rundstykke serveret af et yderst venligt personale. Sognegården et central beliggende for mange af kommunens ældre, hvorfor er det ikke bare helt naturligt at vandre lige i forgangen til sognegården og sige hej til præsten eller det personale, som også opholder sig der. Hvorfor man ikke sætter sig i sofaen og løber Kristelig Dagblad igennem eller et kik i et af de mange tidsskrifter, som også findes på hylderne i sognegårdens hall. Jeg skal ikke kunne sige, om det vil være muligt for præsterne at være lidt mere nærværende i en sognegårds kaffestue nogle få timer om formiddagen i ugens løb? Jeg synes, det kunne være berigende for alle, hvis det blev ligeså naturligt at kikke indenfor i præstens gæstehus til en lille snak, måske en kop kaffe, som vi gør, når vi mødes i brugsen. Slip hestene løs, de herrer præster kom folket i møde. Husk, er vi først indenfor i sognegården, er der kun få skridt til kirkerummet, og det er vel næppe nogen dårlig tanke. Hvor er det dejligt, at man ca. 300 m nærmere byen kan stoppe op og vandre lige indenfor hos ikonen på Solgården, som evner at sætte noget i gang for alle, der måtte ønske det. Et af de sidste tiltag er fællessang hver 14. dag. Helt op til 50 personer er mødt op for at synge sammen til musik fra forskellige instrumenter. Det er succes for folket. Hver fredag kl. 10 er der rundstykker og kaffe på kanden, ca. 20 yngre og ældre hygger sig. Med spil, sang og ikke mindst snakke løst og fast om kommunens ve og vel. Godt Nytår, Socialmoderaten