Efterlyser fast beløb til renovering af skoler

Der er ikke afsat penge nok til fleksible læringsmiljøer, mener Venstre

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

På Sofiendalskolen ar­bej­der man i øje­blik­ket på en om­byg­ning til 18,9 mio. kro­ner. Men tid­li­ge­re har sko­len også væ­ret en af de mest ned­slid­te i Aal­borg Kom­mu­ne.Foto: Gre­te Dahl

AALBORG:Selvom Venstre ikke har tænkt sig at løbe fra aftalerne i det ny budgetforlig, ærgrer partiet sig alligevel over, at det ikke lykkedes at skaffe flere penge til skoleområdet. Ifølge rådmand Nils Bell (V) er der nemlig brug for et fast årligt millionbeløb til renovering og indretning af fleksible læringsmiljøer. - Det ser ganske vist ikke helt så slemt ud, som det gjorde for få år siden. Men der havde vi også et gigantisk efterslæb mange steder, og der er stadig en del skoler, som må klare sig med nødtørftige pavilloner, forklarer han. Ifølge Nils Bell er der blandt andet problemer på Mellervangen og Vestbjerg skoler. Men det er heldigvis lykkedes at finde en løsning for Sofiendal, som netop har holdt rejsegilde på et byggeri til 18,9 mio. kroner. Skolen har tidligere døjet med rotter i skolekøkkenet, oversvømmede toiletter samt utætte vinduer og tage, og derfor glæder det også rådmanden, at der nu bliver grebet ind. - Sofiendalskolen får et helt nyt og meget mere fleksibelt læringsmiljø til de mindste elever, forklarer han. - Og den slags kunne vi virkelig godt bruge noget mere af, fortsætter han. Ombygningen skal både bruges til undervisning og DUS, og det er - ifølge Nils Bell - en rigtigt god ide. - Eleverne kan sagtens skelne mellem, hvornår de har fri, og hvornår de går i skole, selvom en del af personalet kommer til at gå igen, mener han. - Det er f.eks. oplagt at flere kan være fælles om køkkenfaciliteterne. For vi må jo ikke glemme, at mange i dag arbejder langt mere projekt-orienteret, og derfor kan de samme lokaler også bruges af flere årgange på samme tid, fremhæver han. Ifølge Nils Bell er der brug for mindst 40 mio. kroner årligt, hvis alle kommunens skoler skal have de samme forhold. - Enkelte steder er vi stadig bagud i forhold til antallet af basislokaler, selvom det efterhånden er rettet op mange steder. Men der er også et stort behov for flere fleksible læringsmiljøer, og derfor ville det være rart, hvis skolerne havde et fast årligt beløb, som de kunne regne med og disponere efter, forklarer han. Nils Bell accepterer, at et flertal allerede har sagt ja til det foreslåede budgetforlig. Men derfor håber han også, at de øvrige partier vil vise forståelse for området, når skole- og kulturudvalget skal kigge på investeringsrammen for de kommende år. - I Hals, Nibe og Sejlflod ser det ikke så slemt ud. Men vi kan ikke blive ved med at udskyde renoveringer og ombygninger på de nedslidte skoler i Aalborg, mener han.