Fjerritslev

Efterlyser mænd som værktøjsførere

Der skal etableres en udendørs træningsbane ved Aktivitets-Centret

FJERRITSLEV:Er du ferm med et stykke værktøj, så er der brug for din hjælp, når Fjerritslev Boligforening, Sund By Fjerritslev, Værestedet Orkideen og Aktivitets-Centret på Parkvej skal anlægge en træningsbane. Banen etableres ved Aktivitets-Centret og kan benyttes af centrets brugere og gymnastikhold, ældre som går til genoptræning, beboerne på Parkvej og Parkvænget, værestedets brugere samt deltagere i Sund Bys børne- og ældretræning. Desuden kan banen benyttes af brugere på egen hånd. Sidegevinsten ved den udendørs træningsbane vurderes at være, at der komme mere liv omkring Værestedet Orkideen og Aktivitets-Centret. Forebyggende indsats - Træningsbanen består af en række forhindringer, der giver mulighed for alsisig og effektiv træning af bl.a. balance, smidighed og evnen til at koordinere. Det er færdigheder, der er vigtige for at forebygge fald og bevare evnen til at færdes i eget hjem og nærmiljøet, forklarer fysioterapeut Elsebet Jul Olesen fra kommunens sundhedsfremme-afdeling. Hun tilføjer, at brugere af et tilsvarende anlæg i Vamdrup finder det meget motiverende at kunne træne udendørs. - De færdigheder, der opnås på en sådan bane, kan meget let overføres til hverdagssituationer som eksempelvis at snøre sko og holde balancen i bussen. De økonomiske midler til etablering af banen er skaffet gennem fonde. - Banen skal etableres af frivillig arbejdskraft under ledelse af Tage Laursen, der også har koordineret renoveringen af Krabben ved Slettestrand, oplyser Elsebet Jul Olesen. Der holdes et uforpligtende møde mandag 9. august i Aktivitets-Centret for de, der er interesseret i at være med til projektets gennemførelse. Det er planen, at banen etableres i september.