Efterlyser opbakning til skolen

Karlo Jensen (V) vil have lokalsamfundet til give sin støtte

BIRKELSE:Trods flere nye tiltag på Vedsted Centralskole er det ikke lykkes at gøre skolen mere attraktiv, viser indskrivningen til det kommende skoleår. Formand for kulturudvalget, KarloJensen (V), vil hverken be- eller afkræfte, at Vedsted Centralskoles eksistens på sigt kan være i fare. -Det har jeg ingen kommentarer til. Det kan kun tiden vise, siger han. Men sikkert er det, at de små årgange og små klasser giver skolen en del problemer. - Borgerne i Birkelse bør stå sammen om skolen og bakke op om den, siger han. Med bare 94 elever erVedsted Centralskole kommunens mindste folkeskole, og det har betydning på de enkelte klassetrin. De nuværende 5. og 6. klasser på skolen er nu så små, at de ialt 17 elever efter sommerferien skal have samlæsning i en del af undervisningen. Og senest viser indskrivningen til den kommende børnehaveklasse med start i august 2004, at den får bare ni elever. I følge kommunens tal blev der i 1998 født 22 børn i skoledistriktet, og de er dermed de potentielle kunder. Karlo Jensen mener, byrådet har hjulpet skolen og lokalsamfundet med at gøre centralskolen mere attraktiv også ved at lade 7. klasse blive på centralskolen. - Birkelse bør bakke op om skolen, som nu har fået en fælles organisation for skole, SFO og børnehave, så der er alle muligheder for at få en god institution. Desuden har vi med IT-projektet givet området støtte, siger KarloJensen. Han er forundret over, at tiltagene ikke har betydet en større søgning til skolen. - Men det tager tid, inden resultaterne viser sig, og der er selvfølgelig begynderuro, som man først skal igennem, siger han. - Situationen med de små klasser har de senere år været status quo på Vedsted Centralskole. Men nu kommer de små årgange, og det gør skolen mere såbar, siger Karlo Jensen. Han understreger, der andre steder i landet er skoler, som er endnu mindre. - Men den nye folkeskolelov, som lægger op til mere hold- undervisning og -dannelser gør det ikke lettere, siger han.