Lokalpolitik

Efterlyser svar om grøn kommune

Socialdemokrater frygter, at planer om at gøre Dronninglund til en grønnere kommune bliver syltet

Fre­de Hansen (S) me­ner, at na­tu­ren er Dronninglunds stør­ste res­sour­ce. Der­for vil han ger­ne gøre Dron­ning­lund til en end­nu grøn­ne­re kom­mu­ne. Ar­kiv­fo­to: Carl th. poul­sen

Fre­de Hansen (S) me­ner, at na­tu­ren er Dronninglunds stør­ste res­sour­ce. Der­for vil han ger­ne gøre Dron­ning­lund til en end­nu grøn­ne­re kom­mu­ne. Ar­kiv­fo­to: Carl th. poul­sen

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND: Socialdemokraterne i Dronninglund synes endnu ikke, at de har fået et ordentligt svar på, hvad der er sket med deres over tre år gamle forslag om at gøre Dronninglund til Nordjyllands grønneste kommune. De er bange for, at kommunen har ladet forslaget samle støv. Socialdemokraterne mener, at et bedre miljø og en grønnere profil kunne brande kommunen og gøre den til et mere attraktivt sted at bo. På opfordring fra teknik- og miljøudvalget nedsatte de derfor en borgergruppe med deltagere fra begge politiske fløje. Den skulle se på, hvordan man konkret kunne gøre Dronninglund til en grønnere kommune. Det er nu tre år siden at borgergruppen afleverede sine forslag til teknik- og miljøudvalget, og Frede Hansen (S) rykker nu for at få at vide, hvor langt kommunen er nået. - Tiden er inde til at til at få at vide, hvordan det er gået, for vi har ingen anelse om, hvor langt de er nået, siger Frede Hansen og tilføjer: - Foreløbig håber vi, at de har brugt lang tid på det, og at det er derfor, at vi ikke har hørt fra dem. Til grin Men det tror Frede Hansen ikke helt på. - Vi håber ikke, at de har syltet projektet, for så har vi været til grin, siger han. Formand for teknik- og miljøudvalget Bendt Danielsen (Borgerlisten) kan ikke genkende Frede Hansens kritikpunkter. - Vi svarede i dem 2004. Der besluttede kommunen, at det grønne skulle tænkes med i kommunestrategien, siger Bendt Danielsen. Han tilføjer dog, at forslagene er sendt videre til den nye kommune på grund af sammenlægningsarbejdet med Brønderslev. Men han understreger, at han fortsat lægger vægt på, at det skal tænkes ind i kommunens planer. Uldent svar Frede Hansen synes, at det er et meget uldent svar, som Bendt Danielsen kommer med. Han efterlyser at få at vide, hvad det vil sige, at borgergruppens forslag indgår i kommunens planer. Frede Hansen vil også gerne vide, om kommunen har arbejdet med nogle af de konkrete forslag, eller om borgergruppens arbejde har været spild af tid. - Man driver ikke politik ved at flinkesnakke og putte visioner i skuffer, lyder Frede Hansens kritik. Ikke spildt arbejde Bendt Danielsen mener absolut ikke, at borgergruppens arbejde har været spildt. Han mener, at Dronninglund allerede gør rigtig meget for at være en grøn kommune. - Vi har blandt andet lavet et folder til skolerne for at øge børns miljøbevidsthed og vi arbejder på en sti ved Krebsehavet ved Asaa havn, remser han op. Frede Hansen mener dog stadig, at Bendt Danielsens arbejde er for visionsløst. Han mener, at Dronninglunds bedste mulighed for at tiltrække tilflyttere er at satse på en smuk natur. Så Frede Hansen vil rykke for et nyt svar fra Bendt Danielsen.