Arentsminde

Efterlyser tom lade til petanque

ARENTSMINDE:Svend Poulsen, Øland, en engageret petanquespiller i Arentsminde Idrætsforening, var med i og enig i beslutningen om, at indendørspetanque med små læderkugler ikke skulle på programmet i AIF. Petanqueforsøget er tidligere omtalt i NORDJYSKE. - Vi er udemennesker og vil i øvrigt helst spille med de korrekte petanquekugler, da det giver den bedste træning til turneringskampe med andre klubber, siger Svend Poulsen. Han er imidlertid også initiativtager til, at spørgsmålet, om hvorvidt petanquetræningen kunne foregå i en tom lade eller et maskinhus, kommer på dagsordenen. Det er i erkendelse af, at det er et reelt problem at spille udendørs om vinteren. Svend Poulsen opfordrer personer, der har en sådan plads til rådighed, til at kontakte AIF. Endelig har Svend Poulsen på petanquespillets vegne også nogle fremtidsønsker, og de er, at der bliver drænet omkring banerne bag Langeslund skole, samt at der etableres lys og slutteligt, at banerne udvides, således at AIF kan arrangere stævner i lighed med andre klubber. Bjarne Pedersen, formand for AIF, er bekendt med de fleste af ønskerne og er generelt positiv overfor så gode muligheder for klubbens aktive som muligt, men i de fleste af ønskerne indgår der også økonomi, og derfor er der forhold, der skal undersøges nærmere. - Jeg vil mene, at de konkrete ønsker skal vurderes efter næste udesæson, således at de kan indpasses i idrætsforeningens samlede planer, siger Bjarne Pedersen. - Indendørs petanque i for eksempel en lade skal efter min mening foregå i Arentsmindeområdet for at undgå kørsel. Selv her kunne der imidlertid også let komme økonomi ind i billedet, fortsætter Bjarne Pedersen. Holdningen om at ønskerne og behovene drøftes på spillermøder i tilknytning til udendørssæsonen, støttes af AIF’s petanqueansvarlige Harry Jensen. jd