Efterlyser visioner på landet

} SKOLEN: Støvrings ny kommuneplan er en flot, ambitiøs plan, hvor der er gjort mange tanker om udviklingen i Støvring by. Det er rigtig udmærket, det er trods alt kommunens hovedby. Men den samme opmærksomhed og iderigdom gælder desværre ikke for kommunens landsogne som f.eks. Veggerby sogn, der samtidig udgør skoledistriktet for Kirketerpskolen. Det drejer sig om et skoledistrikt med landets efter sigende nyeste landsbyskole, opført i 1981, med en i udgangspunktet flot gennemtænkt skolebygning, som også huser børnehave og SFO. Det ser ud som om politikere fra V og S utålmodigt venter på, at man kan få bragt elevtallet så langt ned, at man kan tillade sig at lukke skolen. Visionære politikere burde i stedet opstille et klart mål, om at sikre Kirketerpskolens eksistensgrundlag. Med en beliggenhed 25 minutters kørsel fra Aalborg, er der oplagt basis for at opretholde og øge indbyggertallet i skolens opland. Udover at bidrage til det aktive liv i kommunen og sognet, vil ny borgere rimeligvis også bidrage til at opretholde et fornuftigt beskatningsgrundlag. En visionær og aktiv politik fra kommunens side kunne omfatte konkrete tiltag som at udbyde jordbrugsparceller, grunde på en-to tønder land. Kommunen kan derudover understøtte området ved at fastholde og tilknytte børn inden for sognegrænsen til Kirketerpskolen gennem lokale dagplejer og konsekvent henvisning til den lokale børnehave, så tilflyttere ikke tilskyndes til at vælge lokalområdets tilbud fra. (fork. af red.)