Efterlysning af flere aktører gav pote

Totalrådgiver har nu nok prækvalificerede til den forestående licitation over stor om- og tilbygning på Bavnebakkeskolen i Støvring.

Arkitekt- og ingeniørfirmaet Kærsgaard & Andersen A/S i Aalborg har nu som totalrådgiver for den forestående store om- og tillbygning på Bavnebakkeskolen i Støvring efter en fristforlængelse nu fået så mange henvendelser fra interesserede byggefirmaer, at de er klar til at udvælge mellem fem og syv kandidater til hver af de otte fagentrepriser. De vil blive tilbudt på at afgive bud på at udføre byggearbejdet ved den forestående licitation for skoleprojektet midt i april. Byggestarten er planlagt til 1. juni, og hele byggeperioden til i alt to år. Arbejdet vil dog efter planen blive udført i fire etaper. Det forestående byggearbejde på Bavnebakkeskolen i Støvring omfatter blandt andet nedrivninger af eksisterende bygninger og opførelse af et nyt 10. klassecenter og et pædagogisk servicecenter. Dertil kommer renovering af eksisterende klasselokaler, festsal, gymnastiksal, toiletter, gangarealer og ventilationssystemet. Det samlede areal forventes at andrage cirka 1.500 kvm. nybyggeri og 3.600 kvm. ombygning.