EMNER

Efterlyst modelfly fundet - totalskadet

AARS:Et uheld kommer sjældent alene, må Bjarne Sørensen, Farsø, sande. Sidste efterår startede han som modelflyver. En selvbygget sag, som imidlertid brækkede vingen i luften. Men Børge gav ikke op og udnyttede, at han som pensionist netop kan afse tiden til sin ny sport. Så fat i en ny flyver. Det gik da også godt i fjorten dage, så blev den stjålet... Og så forleden var den ren gal. Igen. Den - selvfølgelig - selvbyggede Telemaster 40 forsvandt simpelthen under flyvningen på Aars Flyveplads. - Det er jo sket, at en modelflyver er fløjet både 10 og 15 kilometer væk. Så vi ledte og ledte, men i den forkerte retning, viste det sig. Børge Sørensen satte en efterlysning i avisen og en petanquespiller kunne oplyse, at han mente at have hørt en flyver i nærheden af Himmerlands Elforsyning. Det er kun 100 meter fra flyvepladsen. Og ganske rigtig. Telemasteren var fløjet ind i elforsyningens mur og blev totalskadet. - Den må være vendt i luften, for den var fløjet i den stik modsatte retning af, hvad jeg regnede med, konstaterer den uheldige modelflyver, som dog straks har overtaget et øvelsesfly fra en pilot, der havde nogle stykker stående. - Motoren er knust på Telemasteren. Serveren til styringen er brændt sammen, det tror jeg er grunden til at jeg mistede kontrollen med den. Hos forhandleren har de aldrig oplevet noget lignende. Det er aldrig sket før, slutter Bjarne Sørensen.