EMNER

Eftermiddagspladser i SFO’erne kan bevares

Børne- og skoleudvalget for Vesthimmerlands Kommune anbefaler en ny model

Skolefritidsordningerne skal stadig kunne tilbyde eftermiddagspladser, lyder det nyeste oplæg fra børne- og skoleudvalget for Vesthimmerlands Kommune. Arkivfoto

Skolefritidsordningerne skal stadig kunne tilbyde eftermiddagspladser, lyder det nyeste oplæg fra børne- og skoleudvalget for Vesthimmerlands Kommune. Arkivfoto

VESTHIMMERLAND:Politikerne i storkommunens nye børne- og skoleudvalg har besluttet at tage hensyn til de mange forældre fra Aalestrup og Farsø Kommuner, der har beklaget sig over udsigten til at miste muligheden for at vælge en eftermiddagsplads til deres børn i SFO’erne. Modellen, hvor man kunne vælge imellem en formiddagsplads og en heltidsplads, blev på baggrund af protesterne trukket tilbage til udvalget, da sagen i foråret var til behandling i sammenlægningsudvalget for Vesthimmerlands Kommune. Nu er der blevet regnet på tallene igen, og udvalget skulle på det seneste møde tage stilling til to forskellige nye modeller, begge med eftermiddagspladser, ud over det oprindelige forslag. Den model, som politikerne anbefaler, opererer med tre forskellige valgmuligheder for forældrene: Morgenpasning fra åbningstid til skoletid. Heltidspasning. Samt pasning om eftermiddagen fra efter skoletid til lukketid i SFO’en. Priserne bliver henholdsvis 500 kroner pr. måned, 1410 kroner pr. måned og 1220 kroner pr. måned. Med de takster vil forældre i Aars Kommune komme til at opleve en prisstigning på 260 kroner for en fuldtidsplads. Her er Aars billigst i dag med 1150 kroner. Samme prisstigning får forældre i Aalestrup, der i dag betaler for en eftermiddagsplads. Her betaler man i dag 960 kroner. Til gengæld vil forældre i Farsø slippe 138 kroner billigere for en heltidsplads. Her stiger prisen for en eftermiddagsplads kun 14 kroner. I Løgstør vil prisen for en heltidsplads stige med 46 kroner. Til gengæld får forældre i Løgstør og Aars jo mulighed for at vælge eftermiddagspladser i stedet, hvilket de ikke har kunnet tidligere. - Vi har lavet det her forslag, fordi der var et rimeligt stort pres fra forældrene om at bevare eftermiddagspladserne. - Men det er jo de samme penge, vi har at gøre det for, så priserne bliver lidt højere, og normereringen lidt dårligere, hvis der skal være råd til eftermiddagspladser, siger Jan Dyregaard (V), formand for børne- og skoleudvalget. Han fortsætter: - Problemet er, at udgangspunktet er meget forskelligt i de fire kommuner. Grunden til, at de har kunnet gøre det billigt i Aalestrup, er dels, at de har haft lidt dårligere normering, og dels, at de har haft en mindre forældrebetaling. I sidste ende er det sammenlægningsudvalget, der afgør, hvilken af modellerne det bliver. Jan Dyregaard forventer, at sagen kommer på dagsordenen, når udvalget mødes igen i august.