Efterskole til 10 mio. kr.

Ranum skal være hjemsted for en ny efterskole

RANUM:Der skal findes godt 10 mio. kr., hvis det skal lykkes at få en ny efterskole op at stå i Ranum. Det er en borgergruppe, som har arbejdet med efterskoleplanerne gennem lang tid i forbindelse med projektet "Ranum - på vej mod en ny udvikling". Gruppens planer blev fornylig fremlagt på et borgermøde i Ranum. Idéen er at indrette efterskolen i kollegiebygningerne Kærvej 6 og 8 i Ranum. Og initiativtagerne håber på, at skolen kan tage imod de første elever i august 2004. Ifølge en udregning vil det koste 2,6 mio. kr. at købe de to bygninger, og derefter vil det koste fire mio. kr. at renovere Kærvej 6. Der skal desuden opføres en ny bygning med køkken, fællesrum og undervisningslokaler. Alt i alt vil det koste 10,6 mio. kr. Skolen søges finansieret gennem lån i kreditforening og sparekasse samt hos kommunen. Desuden skal der foretages en lokal indsamling som støtte til projektet. I den forbindelse skal der dannes en skolekreds. Det stiftende møde i skolekredsen er 24. april. Det er tanken, at der på denne måde skal skrabes mindst 500.000 kr. sammen. Det er planen, at skolen skal have 80 elever og have 15-20 lærere. Kærvej 6 er den mindste af de to bygninger. Den er indrettet således, at den vil være velegnet til elevværelser for 60 unge. Kærvej 8 er en regulær udlejningsejendom bestående af seks fire-værelses, tre tre-værelses og ni to-værelseslejligheder. Nogle af lejlighederne skal anvendes til bolig for 20 elever, mens andre benyttes til forstander- og lærerboliger. De overskydende lejligheder i Kærvej 8 kan udlejes til andre formål og dermed være med til at skabe en ekstra indtægt til skolen. En anden tanke er, at lokalerne kan anvendes i forbindelse med en senere udvidelse af elevtallet. Ud over de to kollegiebygninger skal skolen råde over køkken og spisesal samt tre-fire undervisningslokaler. De etableres i en nybygning, der opføres i tilknytning til kollegiebygningerne. Ranum Efterskole vil henvende sig til elever i 8., 9. og 10. klasse. Efterskolen vil tilbyde folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens 10. klassesprøve. Alle elever skal følge de obligatoriske fag, folkeskoleloven kræver. Undervisningen vil blive tilbudt dels som klasseundervisning dels som projektarbejde, foredrag, fællestimer og oplevelsesforløb. Endvidere arbejdes der med et trivselsmodul midt på dagen, hvor der gives forskellige muligheder alt efter behov. Noget af det initiativtagerne forventer skal tegne skolens profil er muligheden for forskellige boformer alt efter behov. Der er værelser, hvor der bor to-tre elever, men der er også mulighed for bofællesskaber, hvor der er fire-fem elever i egen lejlighed direkte knyttet til efterskolen. Desuden er det planen at tilbyde brobygning til HF, så man kan blive boende i efterskolemiljøet i en lejlighed eller et bofællesskab, mens man er studerende på Vesthimmerlands HF & VUC, som ligger i tilknytning til skolen.