Efterskoleleder siger op

Vittrup Efterskole skal have ny forstander.

Anna Mette Elle blev forstander på Vittrup Efterskole i august 2007, men ønsker nu at vende tilbage til sin gamle stilling som lærer samme sted. Arkivfoto: Henrik Louis

Anna Mette Elle blev forstander på Vittrup Efterskole i august 2007, men ønsker nu at vende tilbage til sin gamle stilling som lærer samme sted. Arkivfoto: Henrik Louis

- Bestyrelsen ved Vittrup Efterskole har modtaget en meddelelse fra forstander Anna Mette Elle om, at hun efter færdiggørelsen af dette skoleår ønsker at fratræde sin stilling, oplyser Jørgen Larsen, formand for Vittrup Efterskoles bestyrelse. Anna Mette Elle, der tidligere har været lærer på efterskolen, tiltrådte i august 2007 forstanderstillingen, da skolen med kort varsel stod uden leder. Nu har hun imidlertid skrevet til bestyrelsen, at hun ønsker lidt mere tid til sig selv og sit privatliv, og desuden tilkendegiver hun, at hun mener at kunne være til bedre gavn for skolen i en lærerstilling. - Bestyrelsen har taget Anna Mette Elles meddelelse om fratræden til efterretning, og den har samtidig imødekommet hendes ønske om ansættelse som lærer, fortæller Jørgen Larsen. Anne Mette Elle bliver boende på skolen, og bestyrelsen meddeler, at den ser frem til, at skolen også i fremtiden kan få glæde af hendes erfaring og engagement. - Dette betyder naturligvis, at Vittrup Efterskole skal have en ny forstander. Derfor har bestyrelsen indkaldt til et fællesmøde med personalet, så man kan få drøftet fremtidig ledelse og samarbejde på skolen. Derefter vil der blive bestemt en ansøgningsprocedure, forklarer Jørgen Larsen. fyt