Efterskoler skubber til grænserne

HØRBY:På søndag er der åbent hus på alle landets 243 efterskoler - også på Hørby og Stidsholt Ungdomsskole. Dagen giver en god mulighed for at få indblik i, hvordan efterskolerne satser på, at deres elever både skal forbedre deres bogligt faglige standpunkt, og opnå personlig dannelse, som det så smukt hedder. Ungdomsskolerne er kendt for at turde eksperimentere med tingene, og på Hørby Ungdomsskole har lærergruppen - for at imødekommende de faglige og menneskelige udfordringer - siden sommerferien arbejdet med at implementere den amerikanske pædagog Howard Gardners tanker om undervisning og læring. Denne pædagogik arbejder ud fra et begreb, hvor det populært sagt handler om at finde "nøglen" til hver enkelt elev, så de rigtige døre kan åbnes og elevens potentialer, styrkesider og foretrukne handlemåder kan findes og aktiveres. Der er med andre ord mange måder at være intelligent på og for læring handler det om at finde den enkelte elevs profil og lade eleven udvikle sig herfra gennem opmuntring og undervisning. Skubbe Jo, der bliver skubbet lystigt til grænserne, og Hørby Ungdomsskoles forstander, Mogens Vestergård Pedersen, har denne forklaring på, at det ofte lykkes at flytte eleverne både fagligt og personligt: - Eleverne har frivilligt valgt at komme på efterskolen, og her indgår de i et forpligtende fællesskab. Skiftet til efterskole er et skift til noget nyt, en chance for at bryde fastlåste mønstre og starte på en frisk både i forhold til kammerater og lærere. - Samtidig er der en anderledes helhed i efterskolens hverdag i kraft af, at alle aktiviteter foregår samme sted og med de samme mennesker døgnet rundt. Vi møder ofte elever, der har haft det svært på deres tidligere skole eller følt sig presset ind i en bestemt rolle, men som ved skiftet til efterskole bliver motiveret til at lære mere og prøve andre sider af sig selv, siger Mogens Vestergård Pedersen. Mange timer Dertil kommer, at der på alle efterskoler er jævnlige, fælles aktiviteter - for eksempel ture, lejrskoler og teaterforestilling. - Det betyder, at en efterskoleelev som regel har mange timer - ofte 36-38 om ugen - på sit skema for både at kunne kvalificere sig til aflæggelse af prøver og til at få plads til de aktiviteter, den valgte efterskole kan tilbyde, oplyser Mogens Vestergård Pedersen, før døren bliver slået op til åbent hus.