EMNER

Efterspurgt cykelsti bliver til virkelighed

HJØRRING:Økonomiudvalget behandlede onsdag et punkt, som gennem længere tid har været et efterspurgt, trafikalt ønske. Grundejere og private beboere i området har flere gange henvendt sig til forvaltningen med ønske om at få etableret kombineret cykelsti og fortov langs Tørholmsvej på strækningen fra Skjoldborgsvej til Tøtmosen. Nu bliver ønsket til virkelighed. Strækningen er farlig, når fodgængere og cyklister færdes på Tørholmsvej, og der er ikke mindst mange børn i området. Argumentet om at sikre en skolevej vejer ganske tungt. Der er afsat 350.000 på anlægsbudgettet for i år, og skønt der ikke er fastlagt nogen præcis dato for iværksættelsen på nuværende tidspunkt, kan de mange svage trafikanter allerede nu godt begynde at glæde sig: - Det er bare at gå i gang, nu, siger borgmester Bent Brown.