Efterspurgte boliger bliver endnu dyrere

Flere kunder til attraktive bolier vil presse prisen opad

AALBORG:Huse og ejerlejligheder med den rigtige adresse kommer til at koste endnu mere, når boligmarkedet om kort tid har indrettet sig på de afdragsfrie lån. - Vi vil se et yderligere pres på prisen for boliger, hvor vi allerede i dag ser prisstigninger, siger Allan Aagaard, områdedirektør hos Realkredit Danmark. I så fald drejer det sig om attraktive huse med god belliggenhed og centralt beliggende ejerlejligheder i landets store studiebyer. Ifølge regionschefen vil den nye type lån lokke nye købere til og dermed medføre øget efterspørgsel på de pågældende boliger. - Med de hidtidige lån har nogle kundegrupper været afskåret fra huse over et bestemt prisniveau. Det niveau bliver nu hævet, og dermed stiger efterspørgslen på nogle hustyper. Og så siger almindelig markedsøkonomi, at prisen på de pågældende huse vil stige. De købere, der havde råd til at sidde i huset med traditionel belåning, er i stand til at byde højere, siger Allan Aagaard. Ejendomsmægler Flemming Schaadt, formand for Dansk Ejendomsmæglerforenings nordjyske region, er enig med RD-direktøren i, at de afdragsfrie lån kan få den effekt. - Hvis de afdragsfrie lån medfører en stigning i antallet af handler, vil det betyde stigende priser, det viser al erfaring, siger Flemming Schaadt, der dog understreger, at han ikke tror, at man vil opleve væsentlige prishop som følge af pauselånene. Dyrere studieboliger At ejerlejligheder i studiebyerne efter Allan Aagaards vurdering kommer til at koste mere, forklarer han med, at de såkaldte forældrekøb - hvor forældre køber lejlighed til børn under uddannelse - , med afdragsfri lån bliver en realistisk mulighed for endnu flere. - Med forældrekøb er det primære at skaffe den unge et sted at bo. Hvorvidt der er en friværdi den dag, lejligheden sælges, er af mindre betydning. Dermed kan forældrekøb bedst sammenlignes med udlejningsboliger, hvor man ser på den månedlige husleje, siger Allan Aagaard. Sin vurdering af, at de afdragsfrie lån ikke vil føre til generelt stigende priser, bygger ejendomsmægler Flemming Schaadt på sit kendskab til markedet, herunder ikke mindst boligkøberne. - Folk lægger i stigende grad vægt på kontantprisen og mindre på den månedlige ydelse, når de køber hus. De fleste har en øvre grænse for, hvad det må koste. - Samtidig er der blandt husejerene en betydelig interesse for at opnå friværdi i deres egen bolig. For mange danskere er det den eneste mulighed for at spare op til pensionisttilværelsen, og derfor vil de færreste vælge afdragsfrive lån som en betydelig del af finansieringen - Endelig har realkreditinstitutterne i deres udmeldinger udtrykkeligt gjort klart, at de ikke vil tilbyde afdragsfrie lån til boligkøbere, hvis de ikke kan sidde i det samme hus med en traditionel belåning, siger mægleren, der trods sine forbehold er sikker på, at de afdragsfrie lån vil få overvældende stor succes: Sikker succes - Låntypen er alletiders i situationer, hvor der er behov for en midlertidig lettelse i økonomien, f.eks. under uddannelse, arbejdsløshed eller orlov, og lånet kan også bruges til at finansiere en ombygning, som man ellers først ville have råd til om nogle år. Så de afdragsfrie lån skal nok finde mange aftagere, siger ejendomsmægleren. Allan Aagaard bekræfter, at de afdragsfrie lån ikke ukritisk vil blive delt ud: - Låntagerne skal stadigvæk kunne dokumentere, at de ville være i stand til at klare afdragene også. Derfor vil vi heller ikke komme til at se stigende efterspørgsel og prisstigninger over en bred kam. Når der alligevel for de mest attraktive boliger opstår ekstra efterspørgsel, hænger det ifølge områdedirektøren bl.a. sammen med, at "gamle" kunder ikke gennemgår samme strenge kreditvurdering som nye. Samtidig ligger kundernes egen norm for, hvad de skal have som rådighedsbeløb, undertiden over kreditforeningens. - Og så er det jo den norm, der hidtil har begrænset dem til et lavere prisniveau. Ikke vores vurdering, siger han. Udover de af Schaadt nævnte udnyttelsesmuligheder peger Aallan Aagaard på muligheden for i en fart at få ryddet restfinansieringen af vejen i en fart. Restfinansieringen er den del af husprisen, der overstiger de 80 pct., som finansieres med realkreditlån. - Der er rigtig mange penge at hente ved at bruge det sparede afdrag til at nedbringe de dyrere banklån, siger han. På det meget lange sigt vil Allan Aagaard ikke afvise, at afdragsfrie lån kan komme til at dominere finansieringen af boligmarkedet. - Det har vi set ske i England. Derovre er det faktisk normen, at man ikke afdrager på sin bolig, men udelukkende betaler renteudgiften, fortæller han. Til den historie hører, at det britiske prisniveau langt overstiger det danske.