Eftersyn - hvordan?

Lars Løkke vil ifølge sin nytårstale foretage et 360 graders eftersyn af den folkeskole, som han som tidligere indenrigsminister har undladt at investere i. Fra 2001 til 2008 er der tale om et fald på mere end 30 procent trods et stigende antal elever.

Vi taler om den folkeskole, hvis lærere Løkke har undladt at sende på efteruddannelse, og de lærere som mere end nogen anden faggruppe iler på førtidspension på grund af mental nedslidning og stress. Der er tale om den folkeskole, hvor mobning har været hverdagskost, fordi trivsel og sociale kompetencer er blevet tilsidesat til fordel for nationale test og et endeløst bureaukrati, som har forhindret de ansvarlige voksne i, i fuldt omfang at kunne være omsorgspersoner for børnene. En folkeskole med slidte toiletter, gamle undervisningsmaterialer og dårligt indeklima En folkeskole med usynlige ledelser, som ikke har turdet sige kommunalbestyrelserne eller folketingspolitikerne ret imod, når kassen blev for slunken og som tyede til øget forældrebetaling og private sponsorater, når der ikke var mere at komme efter, om man så må sige. Men heldigvis også en folkeskole, hvor engagerede lærere, glade børn og visionære ildsjæle har bedrevet skole, så der heldigvis stadig er en råstyrke og et fundament at bygge på, selvom meget er tabt. Når både Danmarks Lærerforening, forældrene organiseret i Skole og Samfund, skoleeleverne, skolelederne og Børne- og Kulturchefforeningen allerede flere gange har anvist hvordan man kan føre den danske folkeskole ind i en ny tidsalder, er det ganske enkelt ufatteligt at regeringen ikke har villet lytte. Ikke mindst når flere og flere unge falder udenfor, og da ikke mindst i udkantsområder som Nordjylland. Det er ikke længere industrisamfundets krav, der gør sig gældende i vores samfund, men i stedet videns- og teknologisamfundet der allerede stiller enorme krav til den enkelte. Og den enkelte både kan og skal rummes i vores folkeskole - også med relativt enkle tiltag. Gør læreruddannelsen femårig, send lærerne på systematisk efteruddannelse, indfør to-lærerordninger og lav flere helhedsskoler hvor leg og læring supplerer og afløser hinanden dagen igennem. Investér i vores folkeskole, og i vores daginstitutioner, som i øvrigt ikke fik én eneste bemærkning med på vejen i statsministerens nytårstale. Og drop så alle disse eftersyn og kom i gang med konkret handling. Løkke taler om 360 graders eftersyn, men uddyber ikke sine idéer. Vi må håbe, at der ikke er tale om overophedning og kogevask - den slags har det med at få tingene til at krympe, og det er det sidste, vi har brug for i folkeskolen.