Efteruddannelse af ansatte på Langelinie ønskes

HOBRO:De ansatte på Plejehjemmet Toftegårdens demensafsnit Langelinie har brug for efteruddannelse, fordi gruppen er præget af "udfordringer og omstillingssituationen". Ønske om mere efterudannelse til personalet fremsættes i et notat, som Toftegårdens leder Christina Kristensen har lavet på opfordring af socialudvalget i Hobro Kommune. En ny revisionsrapport, der stiller skarpt på forholdene på hjemmet, har sat gang i tingene. Konsulenterne analyserede Langelinie, hvor dårligt psykisk arbejdsmijø i oktober kulminerede med, at de 11 ansatte meldte sig syge. Efter at rapporten blev offentliggjort har socialudvalget efterlyst forvaltningens klare bud på, hvordan rapportens anbefalinger om et bedre arbejdsmiljø kan omsættes til handling. - Nu har vi fået et oplæg til en handlingsplan i overskrifter. Vi har bedt om at få den mere detaljeret - få noget mere kød på, før vi tager stilling til den, siger socialudvalgsformand Hans Poulsen (S). Hobro Kommune har afsat omkring en million kroner i sit budget for 2005 til at efteruddanne personalet til at arbejde i de nye, kommende leve- bomiljøer for ældre. Hans Poulsen siger, at efteruddannelsen af personalet på Langelinie skal integreres i dette efteruddannelses-projekt. I notatet skriver Christina Kristensen, at der er ønsker om merituddannelse til pædagog, åben uddannelse til sygeplejerske og omskoling til social-og sundhedsassistent. Andre ansatte ønsker kurser med henblik på at specialisere sig inden for demens. Ledelsen på Plejehjemmet Toftegården foreslår endvidere, at der etableres et samarbejde med Hobro Kommunes demenskoordinator, så koordinatoren kan oplyse de pårørende om demens. Det er et ønske, der også er blevet fremsat af fagforeningen FOA.