Efteruddannelse af egen lomme

EMNER 1. november 2002 07:00

AALBORG: Efteruddannelse er et vedvarende krav til landmænd i en tid med voldsomme forandringer og stadigt stigende krav. Men fremover bliver det for egen regning. En aftale mellem regeringen, Kristeligt Folkeparti og Socialdemokratiet sikrer over de næste fire år ekstra 180,5 millioner kr. til universiteterne. Pengene tages blandt andet fra Jordbrugets Efteruddannelse, der får sin bevilling reduceret med 22,5 mio. kr. Over de næste to år vil der være under tre mio. kr. tilbage til faglig efteruddannelse af landmand, og dermed vil ordningen fra 2005 reelt være nedlagt, oplyser Dansk Familielandbrug. Pengene har blandt andet støttet kursusvirksomheden i de lokale landboorganisationer, typisk korte faglige kurser af et par dages varighed. I Aalborg Amts Landboforening har miljøkurserne for planteavlere været blandt kursusprogrammets mest efterspurgte. - Det er ærgerligt at miste de penge, og netop på miljøkurserne skyder Folketinget jo sig selv i foden, siger direktør Niels F. Mikkelsen. Tilskuddet har typisk halveret kursusprisen. Nu kan deltagerne se frem til fuld brugerbetaling, typisk en tusindekroneseddel. På et fagligt kursus kan beløbet dog trækkes fra i skat som en driftsudgift. Landmænd går gerne til møder. I en stor landboforening som Aalborg Amts samler et års faglige, foreningspolitiske og mere sociale arrangementer omkring 7000 deltagere. Næstformand i Dansk Familielandbrug, Niels Chr. Larsen, kritiserer i skarpe vendinger beslutningen om at spare på den offentlige støtte til efteruddannelsen. - Vi er blevet vant til paradokser fra regeringen side, men jeg er dybt beskæmmet over, at specielt Kristeligt Folkeparti i denne sammenhæng har ladet sig lokke til at ødelægge en god og fleksibel efteruddannelsesesmulighed for de grønne erhverv. Partiet har normalt stor forståelse for nødvendigheden af, at også landmænd har brug for livslang læring for blandt andet at kunne leve op til samfundets krav til blandt andet husdyrvelfærd og miljø, siger han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...