Skolevæsen

Efteruddannelse nær stop

I Nordjylland betyder Flextronics' lukning frie midler til kurser udenfor elektronikken.

11 ud af 21 skoler løber tør for penge til AMU-kurser i efteråret og kan dermed ikke opfylde ufaglærtes behov for opkvalificering, skriver SiD's nyhedsbrev. Fagbladets rundspørge til samtlige skoler, der udbyder kurser til inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, viser, at de resterende 10 skoler forventer at klare skærene i år, men nogle af dem har skruet ned for AMU-kurserne for ikke at løbe tør for penge. AMU-Center Nordjylland, Aalborg, går fri af problemet - i kraft af et andet, fuldt ud så alvorligt. - Vi har været efteruddannelsescenter for elektronikarbejdere fra hele landet, men lukningen af Flextronics har reduceret vores aktivitet på dette om,råde meget stærkt. Det har frigivet midler, som vi nu kan anvende på andre områder, oplyser direktør Lars Bo Breddam. Elektronikindustreisn nedgang indebærer til gengæld andre problemer på skolen. Der skal ske omstillng til andre fagområder, ikke mindst servicefagene. Fire elektronikaglærere , en fjerdel af staben, er afskediget. Nedprioritering SiD mener, der er sparet alt for hårdt på bevillingerne til opkvalificering. Regeringen underprioriterer voksen- og efteruddannelse. Det står i skærende kontrast til de flotte meldinger fra regeringen om, at nu skal der satses på efteruddannelse, siger SiD's uddannelsessekretær Poul Hansen Han henviser til en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. På tre år er der sparet 1,4 milliarder kr. på uddannelsesområdet. Det rammer SiD'ere hårdt, idet der alene på AMU-uddannelserne i dag bruges 25 procent færre penge end i 2001. Ulla Tørnæs mener, at skolerne må planlægge bedre, og hun anerkender iøvrigt ikke regnestykket. - I forbindelse med regeringens reform på området blev der blandt andet blev indført brugerbetaling og efterspørgselsstyring. Det reducerede statstilskud er i virkeligheden blot erstattet af brugerbetaling og burde ikke kunne mærkes på skolernes økonomi, siger hun til Fagbladet og SiD's nyhedsbrev. /ritzau/kjøller