Aalborg

Efteruddannelse på AAU bliver atter gratis

AALBORG:Det kniber med interessen for efter- og videreuddannelse, hvis man skal betale for det. Den konklusion måtte Aalborg Universitet (AAU) drage i fjor, da antallet af deltagere til den årlige kursusuge Livslang Læring blev næsten halveret fra 600 til 315. I stedet for som tidligere at være gratis for deltagerne var prisen 1000 kroner pr. kursusdag. - Men vi så fejl. Interessen for at deltage i efter- og videreuddannelse er tilsyneladende ikke så påtrængende, at folk kommer, hvis de skal betale for andet end meget målrettede kurser, siger rektor Finn Kjærsdam. Derfor har AAU taget konsekvensen og atter gjort kurserne gratis. Deltagerne skal dog betale 300 kroner pr. kursusdag for materialer og forplejning. Samtidig bliver både antallet af kurser og antallet af mulige kursister større. Livslang læring, der altid foregår i uge 34 sidst i august, er primært rettet mod tidligere studerende, men også ansatte ved universitet og de nordjyske CVU’er bliver indbudt til at deltage. Samtlige 21 institutter på AAU tager del i det omfattende program. I udviklingskontrakten med Videnskabsministeriet har Aalborg Universitet lovet 1000 deltagere hvert år. Så sidste års store dyk var en streg i regningen, som gerne skulle viskes ud i år, erkender Finn Kjærsdam.