Efteruddannelse til 150 ledige

Tilfredshed hos fællestillidsmand på Ørskov over at EU-penge nu gør deres virkning

FREDERIKSHAVN:Fra begyndelsen af maj og et lille år frem vil 150 ledige kunne blive efteruddannet på de frederikshavnske erhvervsskoler, og jobmulighederne efterfølgende vurderes samtidig som gode. Det er de 4,7 mio. kr. i tilskud fra EU's Mål 3 midler, som Frederikshavn Kommune i december 2002 opnåede på baggrund af værftssituationen og de mange fyringer på Ørskov, der nu skal til at gøre deres virkning. - Det var egentligt et projekt, vi i foråret 2002 startede op sammen med tillidsfolkene på Ørskov, men som tog om sig på grund af udviklingen på Ørskov, og hvor det nu er kommunen, der administerer den opnåede bevilling fra EU, oplyser uddannelseschef Torben Nielsen, EUC Nord. Han oplyser, at forberedelserne til en opkvalificering af de nyledige er lagt i hænderne på en arbejdsgruppe bestående af folk fra EUC Nord, AMU og Arbejdsformidlingen, og at de nu er så langt, at projektet kører i den første af de tre lagte faser. - Lige nu er vi i analysefasen, hvor vi besøger virksomheder for at få afdækket behovet for yderligere arbejdskraft, og hvilke folk, de konkret efterspørger, og det viser sig faktisk, at der er jobmuligheder en række steder i området, både inden for jern/metal, men også inden for andre områder, siger Torben Nielsen. Fase 2 med visitering af de ledige starter midt i marts. Visiteringen og kompetance-afklaringen vil ske sammen med a-kasserne. Fase 3 med igangsættelse af kurserne vil herefter kunne gå i gang i begyndelsen af maj, og uddannelsen forløbe over et lille års tid. Foruden EUC Nord og AMU vil efteruddannelserne også inddrage Handelsskolen og VUC. - Der bliver kurser til i alt 150, og fordelt således at kommunen kan visistere 75 kontanthjælpsmodtagere, der ikke er medlemmer af a-kasse, mens a-kasserne visiterer de øvrige 75, siger Torben Nielsen. De visiterede vil, hvis de er under 25 år, højst have været ledige i seks måneder, og højst 12 måneder for de ledige over 25 år. - På grund af den korte ledighedsperiode vil det samtidig være folk, der vil være forholdsvis nemme at få i job bagefter, vurderer Torben Nielsen. Der bliver efteruddannet inden for fire retninger med hovedvægten på jern/metal på AMU-Centret, men eksempelvis også inden for bygge/anlæg bliver der efteruddannelsespladser. Fællestillidsmand Henrik Olesen, Ørskov, der var med i opstarten i projektet, erklærer sig tilfreds med, at det nu er nået til et snarligt brug af EU-midlerne. - Det lyder fint, og vil forbedre ledige kollegaers muligheder for igen at komme i arbejde, siger Henrik Olesen. Når den sidste nybygning på Ørskov sidst i denne måned sejler på sin første prøvetur fragår yderligere op mod 200 ansatte, eller stort set resten af de timelønnede tilknyttet det gamle værftsselskab