Efteruddannelse?

På dette tidspunkt, hvor man diskuterer en egentlig lægeuddannelse på Aalborg Universitet,

LÆGER:På dette tidspunkt, hvor man diskuterer en egentlig lægeuddannelse på Aalborg Universitet, må det vist efterhånden være nødvendigt at få sat et par begreber på plads. At uddanne en læge er ikke bare 6 års studier på et universitet. Undervejs i universitetsuddannelsen skal de lægestuderende rundt på forskellige hospitalsafdelinger og have en klinisk uddannelse. Det danner sammen med den teoretiske uddannelse på universitetet baggrund for at man på et tidspunkt kan kalde sig læge. Imidlertid stopper uddannelsen af den enkelte læge slet ikke den dag, man forlader universitetet. Der resterer som minimum 6 års efterfølgende videreuddannelse, før man kan kalde sig speciallæge. Speciallæger er dem, vi kender som overlæger og afdelingslæger på sygehusene og faktisk er alle praktiserende læger også speciallæger. Dvs., at fra det øjeblik , et ungt menneske starter på lægestudiet så går der som absolut minimum 12 år før de er flyvefærdige speciallæger. Og så er der ikke taget højde for at mange forlænger studietiden, at der skal afholdes barselsorlov, at nogle skal forske og at nogle undervejs træffer et forkert valg om speciale og må skifte hest for at komme til at arbejde i et speciale, hvor man kan finde sig til rette og komme til at yde sit bedste. Alt i alt er det forventeligt at tiden fra 1. Dag på universitetet til den dag den enkelte bliver overlæge på sygehuset eller nedsætter sig i almen praksis er en 15-16 år. Det, vi mangler her i Nordjylland, er især speciallæger. Og det er efterhånden et ret akut problem. Så når politikerne nu går ud og støtter en lægeuddannelse på Aalborg Universitet med det formål at afhjælpe lægemangelen, så forsøger man altså at løse et akut problem med noget der ligger minimum 15 år ude i fremtiden. At have en lægeuddannelse er desuden langt fra en garanti imod at mangle læger. Man behøver kun at vende blikket mod Region Syddanmark for at se, at det ikke nædvendigvis er en løsning på lægemangelproblematikken. Hvis man vil gøre noget for at afhjælpe den lægemangel, der er en reel trussel mod sundhedssystemet her i regione,n så er man nødt til at se på vilkårene for videreuddannelse af de kandidater, vi får fra Universiterne i Århus, Odense og København. Der er masser initiativer i gang på den front, men der kan gøres meget mere endnu, og spørgsmålet er, om ikke det var værd at koncentrere sine kræfter om uddannelsen af de allerede tilstedeværende Yngre Læger frem for at skulle bruge kræfter på også at opbygge en kandidatuddannelse.