EMNER

Egenbetaling på 314 kroner

@$:NORDJYLLAND:En uddannelsessøgende i Nordjyllands Amt, der er berettiget til rabat på transporten til og fra sit uddannelsessted, får rabat på transporten med Nordjylllands Trafikselskab. Egenbetalingen er på 314 kroner om måneden. Her varierer egenbetalingen i de nuværende amter fra 285 kroner til 341 kroner om måneden. Regeringens plan med et nyt lovforslag er over en periode på fem år at skabe ens regler for hele landet. - Som det er nu, er Nordjylland et af de amter, der har de største udgifter til rabat til de uddannelsessøgende. Årligt er det et beløb på næsten 20 millioner kroner. Det skyldes bl.a. de lange afstande, der nogle steder er til uddannelsesstederne, siger Lone Jonassen, NordjyllandsAmt. Som det er nu, gælder rabatordningen hele døgnet, så de unge kan bruges deres NT-kort også i fritiden. Her det uklart, om regeringen i sit lovforslag lægger op til en lignende ordning for hele landet.