Egenkontrol af dyrenes velfærd

Landmænd med store besætninger skal selv dokumentere, at de overholder reglerne

Til næste år skal danske landmænd med de største besætninger selv føre egenkontrol og dokumentere, at de overholder reglerne om dyrevelfærd i deres stalde. Målet er at højne dyrevelfærden i svine- og kvægbesætningerne. - Besætningerne bliver større, og det er en god idé at lægge vægten på ansvaret hos den enkelte landmand for at styre og dokumentere over for samfundet, at dyrevelfærden er i orden i besætningen. Det vil sikre, at der kommer fokus på, om reglerne bliver overholdt i hver eneste af de større kvæg- og svinebesætninger hver dag, siger veterinærdirektør Jan Mousing, Fødevarestyrelsen. Systemet med egenkontrol kendes i forvejen fra restauranter og detailhandlen. Fødevarestyrelsen samarbejder for øjeblikket med Dyrlægeforeningen og med brancheforeningerne for kvæg og svin om, hvordan egenkontrollen af dyrevelfærd kan indrettes. Planen er, at den skal være i kraft i begyndelsen af 2009. Egenkontrolsystemet kommer til at omfatte 9000 besætninger, der rummer 90 procent af alle svin og al kvæg i Danmark. For sobesætninger vil det indebære, at alle sobesætninger over 200 søer skal lave egenkontrol. Landbruget klager ofte over regeltyranni og for meget papirarbejde. Alligevel mener Jan Mousing, at det vil lykkes at blive enige om et system, som landmændene kan leve med. Egenkontrolsystemet vil genbruge en del af de krav, som landmændene i forvejen arbejder med i deres branchekoder, der fortæller, hvilke lovkrav om f.eks. areal og strøelse i stierne som produktionen skal overholde. Egenkontrollen vil give Fødevarestyrelsen mulighed for at følge med i, hvordan det går rundt omkring. Besætninger, hvor kontrollen svigter, vil få et gult kort og komme i søgelyset for den offentlige kontrol, der hvert år i gennemsnit kontrollerer fem procent af besætningerne. /ritzau/