EMNER

Egenrådig supermagt af det onde

Kaj Vagner Jensen (KVJ) siger i sit indlæg 11.6., at stormagter er af det onde og internationalt samarbejde derfor må være samarbejde mellem suveræne og ligeværdige stater. Derfor er manges ønske om at gøre EU til en stormagt forfejlet politik. Jeg er enig med KVJ i, at stormagter ofte er af det onde. Se blot på den måde USA som den eneste supermagt i verden tromler al kritik fra bl.a. mange europæiske lande ned og fremturer med sin helt egen politik, der primært skal sikre USA's energiforsyning og handelsmæssige fortrinsstilling. Her skyr de ingen midler, heller ikke løgn, for at få os til at acceptere deres politik. Men at sidestille EU med USA i den forbindelse og bruge dette som argument for at modarbejde et tættere overnationalt samarbejde i EU er efter min mening forkert. I EU er der netop sket en afbalancering af magten mellem små og store lande, så de store ikke alene kan tromle sig igennem. Der skal samles et flertal på tværs, hvilket sikrer at beslutningerne bliver af den fornødne kvalitet og kan tåle dagens lys. Det sikrer, at det bliver de bedste argumenter, der vinder. At tro på, at små lande i dag suverænt selv kan beslutte, hvad de vil, når beslutningen får betydning for samhandel og landets økonomiske placering i Verden, er naivt. Tænk blot på den gamle vits om, at der kun gik få minutter fra den tyske Nationalbank havde besluttet at ændre på rente eller kursforholdene for D-marken til den danske diskonto eller krone var justeret ind. Jeg mener, at konventets forslag til den fremtidige beslutningsstruktur i EU er et godt oplæg til en fornuftig magtdeling mellem de deltagende stater og EU-parlamentet, som er valgt direkte af befolkningerne i EU-landene. Jeg mener, det er nødvendigt, at EU-landene bliver meget bedre til at samordne deres udenrigs- og sikkerhedspolitik ud fra en fælles erkendelse af Europas interesser. Nogle af de store lande må se at få gjort sig fri af de gamle kolonimagtsdrømme og fejltagelser. Jeg tror, at det nødvendiggør, at EU efterhånden opbygger et fælles civil- og militært beredskab, der kan sætte magt bag forhandlinger og trusler over for tilfældige korrupte "Warlords" rundt om i Verden. Men er vi i dag så tilstrækkeligt overbeviste om, at vores politiske system er det rigtige til at skabe udvikling og velstand for befolkningerne rundt i verden, at vi vil gennemtrumfe ændringer med magt og afholde nødvendige langsigtede investringer i opbygningen af udviklingslande? For mig er det den mest effektive og forebyggende terrorristbekæmpelse, man kan tænke sig. Jeg mener faktisk også, at vi gennem EU må overveje at føre en samarbejds- og handelspolitik, der begunstiger lande, som overholder menneskerettighederne, bekæmper korruption og brugen af børnearbejdere samt lande, der arbejder sig henimod en bæredygtig udvikling. Vi må også tilvejebringe en fælles indvandrer og flygtningepolitik i EU. Sådanne politikker og vilje til at gennemføre dem kræver en stormagt, men en af de gode af slagsen i sam- og modspil med andre tilsvarende, f.eks også en arabisk/muslimsk funderet stormagtsalliance. Det vil nemlig fremme den ligeværdige dialog på den internationale scene, hvor USA kører sit eget løb. Keld Kollerup Kvist, Soløjevej 12, Nørresundby, er EU- og folketingskandidat for Det Radikale Venstre i Nordjyllands Amt samt formand for Aalborg-kredsene. E-mail: kkkvist@mail1.stofanet.dk