Egersund Havn får tab på Fjord Line

Egersund Havn er en blandt 450 kreditorer i det gamle Fjord Linerederi HANSTHOLM: Egersund Havn har udsigt til at tabe en halv million kroner på en akkordaftale med det ”gamle” Fjord Line. Ledelsen i det rekonstruerede Fjord Line ønsker gennem akkordaftalen at rydde op i den gæld, som var oparbejdet i det gamle selskab. Oprydningen forudsætter enten en akkordordning med kreditorerne eller en konkurs i det gamle selskab. Akkorden betyder for havnens vedkommende, at den kan få 30 procent af et samlet udestående på 878.000 norske kroner, skriver Egersund-avisen ”Dalarne Tidende”. Havnefoged Knut Seglem, Egersund, anbefaler havnens bestyrelse at sige ja til akkorden med den begrundelse, at det vil være en god håndsrækning til ejerne af det nye Fjord Line, skriver avisen. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk