Egholm en kortsynet løsning

FORBINDELSE:Når en bro pludselig styrter sammen og man kommer til at sidde fast i en kilometerlang bilkø i flere timer, kan man meget let finde vægtige argumenter for at få etableret den tredje limfjordsforbindelse med motorvej over Egholm. Når jeg kort tid efter læser fra FN-rapporten om de forestående klimaforandringer, der venter, og de alvorlige konsekvenser der følger med, så er det, jeg husker, hvorfor jeg mener, at det ikke er vejen frem at etablere flere motorveje over Limfjorden. Klodens temperatur stiger tre grader, 400 mennesker vil blive ramt af hungersnød, der kommer flere ekstreme vejrsituationer, osv. Desuden ved vi, at tusinder af plante- og dyrearter vil gå til grunde og at verdenshavene vil stige, så bl.a. Danmark vil blive væsentlig mindre. De stigende oliepriser fortæller også tydeligt, at vi pinedød er nødt til at tænke i andre baner. Lukker vi øjnene nu, vil det konsekvenserne slå så meget desto hårdere, når de slår igennem. Derfor skal vi lade være med, så ensidigt at satse på den oliedrevne privatbilisme og dermed den kortsynede motorvej over Limfjorden. Brug i stedet ressourcerne og tiden til f.eks. at * forlænge nærbanen, * oprette særlige kørebaner for den kollektive trafik, * sænke priserne på den kollektive trafik, * evt. undersøge muligheder for mindre broforbindelser, fortrinsvis for kollektiv trafik og ”svage trafikanter”, * ændre afgifterne på bilerne til fordel for de mest miljørigtige, * sætte mere ind på forskning og udvikling af ethanol som brændstof, * forske massivt i alle former for vedvarende energi og fremme brugen af disse. Selvfølgelig kan vi ikke redde menneskeheden ved at undlade at bygge den tredje Limfjordsforbindelse, men vi skal turde tænke fremsynet og tænke miljøet ind i trafikplanlægningen, (ligesom i alt andet). Det kan jo undre, at politikerne er vældig opsat på forringelser af velfærden, for at vi kan bevare den i 2040, mens man lukker øjnene for, hvordan klimaet og livsbetingelser ser ud for os alle til den tid!