EMNER

Egholm-gruppe

Betty Bøttger, Egholm (tv): Jeg er bestemt ikke interesseret i en motorvej - eller noget der ligner - tværs over Egholm. Gitte Pedersen, Egholm, farmakonom (i midten): Nej, det skal vi bestemt ikke have. Det vil være synd for naturen og ødelægge øen som sådan, hvis en motorvej pløjer tværs igennem det hele. Desuden vil det resultere i en masse støj og genere dyrelivet på denne rolige plet. Men jeg kunne godt tænke mig en lille dæmning til fastlandet. Jens Pedersen, Egholm, malermester: Jeg tror ikke nogen her på øen er interesseret i, at vi skal have en tredje Limfjordsforbindelse. Det er en god bette ø, men det er det ikke længere, hvis den bliver gennempløjet af en motorvej og færgen forsvinder. Mellem 70.000 og 100.000 endagsturister årligt fortæller da også klart, at der er andre, som holder af Egholm, sådan som øen er i dag. Det vil være en stor skam med en motorvej ikke alene for øen, men for hele Aalborg. Nej, det vi har behov for er en ny og større færge. Ikke mindst af hensyn til landmændene.